היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 מדיניות יבוא

 
 
מדינית יבוא

משרד הכלכלה מיישם את מידניות היבוא החדשה, שנקבעה בהחלטת הממשלה 2318,  באמצעות הממונה על חוקיות היבוא במשרד. הממונה פועל מול כלל משרדי הממשלה האחראים על הרשויות המוסמכות ביבוא.


מנתוני הכלכלן הראשי, דצמבר 2016, עולה כי בהשוואה למדיניות ה- OECD, המשק הישראלי חשוף ברמה נמוכה ליבוא. ונכון לשנת 2014, ישראל נמצאת במקום ה-106 מתוך 140 כלכלות במדד החשיפה ליבוא (מתוך הפורום הכלכלי העולמי).


בהשוואה של היקף היבוא ביחס לכלכלה, עומד היבוא בישראל על 20%, לעומת 27% בממוצע ה- OECD. כמו כן, בהשוואת היקף היבוא מתוך סל הצריכה, מהווה היבוא כ-10% בסל הצריכה של משקי הבית בישראל, וזאת בהשוואה ל-19%.

מדיניות זו מונחת ברוח התפיסה כי סחר חופשי מגביר תחרות ומייעל את הקצאת המקורות במשק. מכאן, מטרת המדיניות היא הקלה משמעותית בתהליכי היבוא והפחתת עלויות היבוא בפרט, ויוקר המחייה ככלל. 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו