מדריך ליבואן

 
 
מדריך זה נועד להקל על אזרחים שניגשים לראשונה לסוגיית היבוא, אישי או מסחרי, ולספק להם הסברים מפורטים לשאלות הנפוצות. 
 

צו יבוא חופשי- ריכוז חוקיות היבוא

צו יבוא חופשי, התשע"ד 2014 (להלן- צו יבוא חופשי) הינו דבר חקיקה בו מרוכזות דרישות רגולטוריות טכניות בהן חייבים לעמוד מוצרים מיובאים מסוימים בשלב שחרורם מהמכס.

יצוין כי תעריף המכס ומס הקניה לכל פרט מכס מפורטים בדבר חקיקה שונה הנקרא צו תעריף המכס ומס הקניה. התעריף המקוון משלב דרישות פיסקליות ורגולטוריות/טכניות. מאפשר חיפוש לפי מילה, פרט מכס וכו'.
צו יבוא חופשי נחקק מכוח פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979. על פי הפקודה כל מוצר המיובא לישראל דורש רישיון או אישור. צו יבוא חופשי מאפשר לכל אדם לייבא מוצרים באופן חופשי, למעט המוצרים המפורטים בתוספות הראשונה והשנייה של הצו.

בתוספת הראשונה, בטור א', מפורטים המוצרים שדורשים רישיון יבוא, כאשר ליד כל פרט מכס, בטור ג', נמצא הגורם המנפיק אותו רישיון (להלן: "רשות מוסמכת"). להבדיל מהתוספת השנייה שמפורטים בה מוצרים שדורשים אישור יבוא (אישור עמידה בתנאים, לדוגמא: תקן רשמי), כאשר ליד כל פרט המכס, בטור ג', נמצא האישור/התנאים הנדרשים.
ביבוא אישי, בד"כ, לא חלה חובת הרישוי או עמידה בתנאים, אלא אם צוין אחרת בצו יבוא חופשי (טור ב' בתוספת הראשונה והשנייה).
 
צו יבוא חופשי, כולל כמעט את כל דרישות הרישוי ו/או העמידה בתנאים מיוחדים ביבוא. אומנם, חלק מהדרישות הנובעות מחוקים וצווים מסוימים טרם הוכנסו לצו. ולכן ייתכן מצב בו תהיה חובת רישוי ביבוא על פי חוק מסוים, כאשר דרישה זו אינה מופיעה בצו יבוא חופשי.

 
 

האם מותר לייבא מכל העולם?

צו יבוא חופשי דורש רישיון מיוחד ביבוא ממדינות:

נכון להיום, הוראה זו קובעת פטור שנתי מחובת רישוי ביבוא ממדינות מסוימות (ראה מדינות המסומנות בכוכבית (*) בסעיף 2 בטבלה).

 
הפטור נועד כדי לאפשר את הסחר עם מדינות מסוימות בהתאם לקבוע בצו יבוא חופשי, התשע"ד 2014.
חשוב לציין כי הפטור שניתן לפי הוראה זו אינו חל על יבוא המוצרים המופיעים בסעיף 4ו5 להוראה כמו פוליאתילן ולוחות גבס המיובאים מאיחוד נסיכויות ערב, בחריין, כווית, עומאן, ערב הסעודית וקטאר או בדים ומצעים המיובאים מפקיסטאן ובנגלדש.
 
 • להוראת מנכ"ל בעניין יבוא בדים מבנגלדש ומפקיסטאן הטוענים רישיון יבוא (2.10), לחץ כאן.
 • מאילו מדינות אסור לייבא?
  פקודת המסחר עם האויב – 1939 (באחראיות משרד האוצר) מגבילה את הסחר עם מדינות אויב (יצוא ויבוא). נכון להיום, המדינות שהסחר עמן אסור ע"פ פקודה זו הן איראן, סוריה ולבנון (למעשה גם עיראק היא מדינת אויב לעניין פקודה זו, אומנם הסחר עמה הותר  בהרשאה זמנית מיוחדת של שר האוצר אשר פורסמה ברשומות).
 

אני רוצה לייבא מוצר, מה עלי לעשות?

באופן כללי היבוא לישראל הוא חופשי. כל אדם יכול לייבא מבלי רישיון יבואן או רישיון/אישור יבוא. לעומת זאת, חלק מהמוצרים מחייבים רישום יבואן ואישור או רישיון יבוא, וזאת במטרה לפקח על איכות המוצרים ולשמור על בריאות ובטיחות הציבור.
 
הדרישות תלויות בסיווג המכס כפי שמופיע צו יבוא חופשי ותיקוניו. תשובה מדויקת לגבי דרישות אישורים ו/או רישיונות ומיסי היבוא תתקבל בהתאם לפרט המכס של הטובין שברצונך לייבא. במידה ואין לך, ניתן לפנות לעמיל מכס או לבית מכס על מנת לבדוק מהו סיווג המוצר שברצונך לייבא. 

 
כאשר פרט המכס ידוע יש לחפש בצו תעריף המכס ברמה של 8 ספרות.
 
 • מה זה פרט מכס?
  פרט מכס הינו קוד מארבע עד שמונה ספרות שלפיו ניתן לזהות את המוצר, הקוד נקבע על פי שיטת סיווג בינלאומית, בעיקר לפי מהות המוצר. פרט המכס נקבע על ידי פקיד המכס.
  לדוגמא:
  39: פרק 39 - פלסטיק ופריטים ממנו
  39.26: פריטים אחרים מפלסטיק ופריטים מחומרים אחרים שבפרטים 39.01 עד 39.14
  39.26.1000: צרכי משרד או בית ספר.

  קיים שירות שרשות המיסים מעניק לצרכנים שמספק מידע אודות פרט המכס אליו שייך המוצר.
  למידע נוסף
 • היכן  מנפיקים רישיון/ אישור יבואן?
  אישור או רישיון נדרש לפי סוג הטובין המיובאים והוא מונפק על ידי גורם מקצועי שהוסמך לכך, אשר נקרא הרשות המוסמכת. הרשות המוסמכת אחראית על הפיקוח על איכות המוצר במטרה לשמור על בריאות ובטיחות הציבור. כמו כן, הרשות המוסמכת קובעת תנאים ונהלים להגשת הבקשה ולאישורה.
  לדוגמא: שירות המזון הארצי במשרד הבריאות הוא הרשות המוסכת לרישוי יבוא מזון לישראל. שירות המזון הארצי קבע נהלים לפיהם ניתן להנפיק את אישור/רישום היבוא. 
  כל מוצר מסווג לפרט מכס הקובע אם קיימת לגביו דרישה לאישור או רישיון (בצו יבוא חופשי) או אם הפרט אסור ביבוא (צו  המכס (תיקון) איסור יבוא -200​7). 
 • תוך כמה זמן מנפיקים רישיון, אישור או היתר יבוא?
  רישיון יבוא, אישור או היתר לפי צו יבוא חופשי יינתן תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת כל המסמכים הדרושים לקבלת רישיון היבוא, האישור או ההיתר, לפי העניין. למעט, שירות המזון הארצי, אגף הרוקחות במשרד הבריאות או הרשות המוסמכת במשרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים שימסרו את החלטתם בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת כל המסמכים.
 
 

האם קיימים דרישות או תנאים ביבוא?

משרד הכלכלה והתעשייה  מעדכן ומתקן את צו יבוא חופשי ואת צו יצוא חופשי במטרה שיכללו את כל דרישות הרגולטוריות הטכניות שבחקיקה הרלוונטית. עם זאת,  עדיין יש לבדוק בחקיקה הרלוונטית של אותה רשות מוסמכת אם מופיעות דרישות נוספות שטרם הוכנסו לצו. על אף האמור, במסגרת הראשונה בו בוחנים את הרגולציה החלה על המוצר היא ב-  צו יבוא חופשי.
 

מהם כללי הייבוא העיקריים למספר סוגי מוצרים מיובאים?

מוצר מזון:
 • לקבל רישום יבואן משירות המזון הארצי של משרד הבריאות.
 • לקבל  אישור/רישום  מוקדם ליבוא משירות המזון הארצי עבור מוצר המזון הספציפי בטרם הבאתו לישראל.
 • לעבור בדיקת התיק/משלוח מזון לאחר הגעתו לנמל ולקבל אישור שחרור מתחנת הסגר של שירות מזון בנמל
 • במקרים מסוימים לעבור בדיקת מוצר במקום האחסון (הבדיקה מתבצעת על-ידי שירות המזון הארצי).
הנך נדרש בכל שלב לפעול בהתאם לנהלים וחקיקה של שירות המזון הארצי ולהציג את המסמכים הנדרשים בהתאם לסוג המזון המיובא.
חקיקה, הוראות והנחיות מופיעות באתר שירות המזון הארצי של משרד הבריאות.
אנשי קשר רלוונטיים בשירות המזון:
 
 
מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים:
יבוא מוצרי קוסמטיקה דורש אישור אגף תמרוקים במשרד הבריאות. הוראות רישוי תמרוקים מפורטות באתר אגף הרוקחות במשרד הבריאות.
 
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה:
חלק מהמוצרים החשמליים דורשים אישור עמידה בדרישות התקן הרשמי על-פי הבדיקה של המוצר במכון התקנים הישראלי.
 
תרופות ותכשירים רפואיים:
ניתן לייבא תרופה רק אם היא רשומה במדינת ישראל, וזאת רק לאחר קבלת אישור מאגף הרוקחות של משרד הבריאות. תרופות שאינן רשומות או המשמשות לטיפול במסגרת ניסויים קליניים גם כן דורשות אישור אגף הרוקחות.
 

ציוד רפואי:
יחידת אמ"ר (אביזרים ומכשירים רפואיים) במשרד הבריאות אחראית לתהליך הרישוי והפיקוח בשלבי יבוא ויצוא לכל סוגי המכשור והציוד הרפואי. ניתן להגיש בקשה מקוונת לרישוי יבוא דרך אתר האתר יחידת אמ"ר.
 
אישורים ורישיונות יבוא באחריות משרד הכלכלה:
משרד הכלכלה מנפיק רישיונות יבוא בתחומים:
 

פטורים והקלות ביבוא

במקרים ספציפיים ניתן לקבל פטור מרישיון, אישור או היתר יבוא, כמובן למעט טובין שיבואם אסור לפי צו המכס.


הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)2 לצו יבוא חופשי
מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה קבע את העילות והתנאים לקבלת הפטור. הפטור מתייחס לחובת הצגת רישיון כמפורט בתוספת הראשונה, וכן פטור מקיום הדרישות המפורטות בתוספת השנייה (חובת סימון בעברית וחובת תו תקן). שירות זה מוסדר על ידי הוראת מנכ"ל .2.6
הבקשה תוגש באמצעות טופס מקוון באתר המשרד ותשלח לגורם המטפל בהתאם לקבוע בהוראה.

פטור מסימון בעברית
פטור מחובת הסימון לפי צו הגנת הצרכן (סימון טובין)- התשמ"ג 1983 דינה כפטור מאישור עמידה בתנאים בצו יבוא חופשי (הדרישה מופיעה בצו).
 ביגוד וטקסטיל - חלה חובת הסימון בעברית טרם היבוא בהתאם לאמור בצו הגנת הצרכן (סימון טובין)- התשמ"ג 1983 1983. יחד עם זאת, קיים נוהל המאפשר סימון במחסני היבואן – לצורך הפעולה לפי הנוהל (מ"ב – 72) יש לפנות למשרד הכלכלה.
שימו לב: על ביגוד לשימוש בטיחותי חלה חובת עמידה בתקן.
בקשה לפטור תוגש באמצעות טופס מקוון לפי הוראת מנכ"ל 2.6 -  הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)2 לצו יבוא חופשי (עילה 5-יב).

פטור מתשלום מכס – מ"ב 381
עבור טובין מסוימים המיועדים לתעשייה – חל פטור מתשלום מכס. הבקשה חלה לפי סיווג המוצר בתעריף המכס, שם מופיע כי נדרש אישור מנכ"ל משרד הכלכלה לצורך קבלת הפטור.


חלוקת מכסות ליבוא מוצרי מזון מעובדים בפטור ממכס או במכס מופחת
לישראל הסכמי אזור סחר חופשי בילטרליים עם מדינות שונות, במסגרתם הוסרו המכסים על הסחר בסחורות. על מוצרי מזון וחקלאות עדיין מוטל מכס, אולם במסגרת מכסה שנתית המפורטת בהסכמים הבילטרליים עם כל מדינה, ניתן לייבא חלק מן הטובין בפטור ממכס או במכס בשיעור מופחת. האפשרות לייבא במסגרת מכסה בפטור ממכס או במכס מופחת טעונה קבלת רישיון.

 

מכס ומע"מ

 • היכן  בודקים את  שיעור המכס ?
  צו תעריף המכס קובע את שיעורי המכס לפי פרט המכס. לפעמים תעריף המכס הכללי שונה מתעריף המכס שנקבע למדינות ספציפיות בהתאם להסכמי הסחר החופשי של מדינת ישראל. בהסכמים נקבעו שיעורי מכס מופחתים לחלק מהטובין, ולכן יש לבדוק בצו תעריף המכס לפי המדינה בה יוצר המוצר. 
 • האם עלי לשלם מע"מ ביבוא?
  המס בייבוא עשוי להיות מורכב משלושה מרכיבים: מכס, מס קניה ומס ערך מוסף. בחלק מהטובין יש פטור ממכס אך עדיין יש לשלם את מס הקניה ואת המע"מ.
 • האם עלי לשלם מכס ביבוא אישי?
  כן. מומלץ לעיין בטבלת מיסים מרוכזים באתר המכס.
 

מהו ​​יבוא אישי?

מהו יבוא אישי ובמה שונה מיבוא מסחרי?
על-פי ההגדרה שבצו יבוא חופשי אם הוכח להנחת דעתו של מנהל רשות המיסים או סגנו שהטובין מיובאים לא באמצעות עוסק, לא לצרכי אספקה, ייצור או מתן שירותים והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד (ראה סעיף 2(ג)1 בצו יבוא חופשי- 2014).
 
האם עלי לעמוד בדרישות יבוא גם ביבוא אישי?
ביבוא אישי, אדם רשאי לייבא את הטובין המפורטים בתוספת הראשונה בלי המצאת רישיון ובתוספת השנייה בלי הצגת רישיון או המצאת אישור או עמידה בתנאים, למעט טובין אשר יבואם  אסור לפי צו המכס וטובין אשר צוין לגביהם בתוספת הראשונה והשנייה – "לרבות ביבוא אישי". ולמעט מוצרי תעבורה לכלי רכב המוגדרים  בצו מוצרי תעבורה.
- דוגמאות: גריל גז (ברביקיו)
- תשמישי קדושה
- צעצוע נשק, חץ וקשת

 
 
 
 
 
​מודגש בזה כי האמור לעיל הוא לידיעה כללית בלבד והקובע הוא הנאמר בחוק ובתקנותיו. ניתן לקבל מידע נוסף והסברים במשרדינו כמפורט מטה.​
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו