מערך כלי סיוע לתעשייה גאים להציג את תכנית של"ב –

שער לשיווק הבינלאומי 

 

התכנית מיועדת למבקשי סיוע 
בעלי היקפי יצוא נמוכים או  ללא
יצוא כלל המעוניינים להרחיב את
פעילותם בשווקים הבינלאומיים.

שנת 2017 יכולה להיות שלכם

 
 

היחידה העוסקת בנושא