​מערך כלי סיוע ל​תעשייה - תכני​ות הסיוע של מינהל ​סחר חוץ

- תוכנית של"ב

- תוכנית כסף חכם

- קרן סיוע לפרויקטים ומכרזים 

- תוכנית מאגדי תשתית 

 

​​​​​​

שנת 2018 יכולה להיות שלכם

 
 

היחידה העוסקת בנושא