בינואר 2018 יפתחו   מקצי הרבעון הראשון לתוכניות:

- תוכנית של"ב

- תוכנית כסף חכם

- קרן סיוע לפרויקטים ומכרזים 

- תוכנית מאגדי תשתית 

 

שנת 2017 יכולה להיות שלכם

 
 

היחידה העוסקת בנושא