משרד הכלכלה והתעשייה

 
     
 

 הנפקת תעודת יצואן

 
 
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מחלק "תעודת יצואן" ו"תעודת יצואן בהיקף גדול" בכל שנה קלנדרית. התעודות יחולקו על פי אמות המידה, המפורטות ולאחר שהתקבלה בקשה מהיצואן.

קטגוריות התעודות על פי גודל היצוא:

א. תעודת "יצואן" תחולק לחברה ישראלית- יצרנית, אשר ייצאה טובין ישראלים בערך פו"ב בסך $400,000 (ארבע מאות אלף דולר ארה"ב)  ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה, או לחברה שהינה יצואן כללי אשר יצאה בערך פו"ב נטו של 1,700,000$ (מליון ושבע מאות אלף דולר ארה"ב) ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה והיא איננה היצרן של הטובין המיוצא.
 
ב. תעודת "יצואן גדול" תחולק לחברה ישראלית- יצרנית, אשר ייצאה טובין ישראלים בערך פו"ב בסך 15,000,000$ (חמישה עשר מליון דולר ארה"ב)  ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה, או לחברה שהינה יצואן כללי אשר יצאה בערך פו"ב נטו של 20,000,000$ (עשרים מליון דולר ארה"ב) ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה והיא איננה היצרן של הטובין הנ"ל.

הערות

*ליצואנים שבקשתם תאושר על ידי המשרד תשלח תעודה בגרסא אלקטרונית.
*נתוני היצוא יונפקו על פי מאגרי המידע שבידי המשרד.
עודכן לאחרונה בתאריך:  
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
חפש סניף לקבלת השירות
select
שם הסניף:מינהל סחר חוץ
כתובת:בנק ישראל 5 (קומה 3), ת.ד. 3166, ירושלים, 9103101
טלפון:02-6662671
פקס:02-6666662941