פעילות בינלאומית

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 תנאי קבלת התארים

 
 

מצטייני היצוא לשנת 2013

משרד הכלכלה מבקש לציין ולשבח את היצואנים והמשקיעים על תרומתם ופועלם לקידום המשק והכלכלה הישראלית  באמצעות הענקת אות סחר החוץ של מדינת ישראל ליצואנים ולחברה רב לאומית זרה

אות סחר החוץ מוענק לפי שלושה תארים

 • "יצואן מצטיין"
 • "פרס הייצוא"
 • "החברה הרב-לאומית הנבחרת"
 

​א. תואר "יצואן מצטיין"

בחירת המועמדים

ועדות הממליצים יבחרו את החברות מתוך תעשיות עתירות הידע, התעשיה המסורתית, תעשיית היהלומים ותעשיית הקלינטק בשלוש רמות. בהתאם להיקפי היצוא השנתיים לשנת 2013:
 • חברה שהיא  יצואן "קטן" – מי שסך היצוא שלה בשנת  2013 היה בין 5 – לבין 20 מיליון דולר.
 • חברה שהיא  "יצואן בינוני" -  מי שסך היצוא שלה בשנת 2013  היה מ-20 מיליון דולר ועד 50 מיליון דולר.
 • חברה שהיא  "יצואן  "גדול" – מי שסך היצוא  שלה בשנת 2013  היה מעל ל-50 מיליון דולר.
חברי ועדות הממליצים ייעזרו בנתוני יצוא מעודכנים לשנת 2013 של מאגר המידע המנוהל על ידי חברה שזכתה במכרז (להלן: "מאגר מידע") או אישור רו"ח של החברה. הוועדה תמליץ על מועמדיה מבין החברות העומדות בתנאי סעיף 8 בכל אחת מהקטגוריות שהיצוא שלהן על פי נתוני מאגר המידע או על פי אישור רו"ח בארבע השנים האחרונות לבחינת מועמדותן (2013-2010) נמצא במגמת גידול.

אמות מידה לבחינת המועמדים

 • חדשנות שיווקית וחדשנות טכנולוגית.
 • מחויבות בתחום פיתוח בר-קיימא.
 • תרומה לתעסוקה באזורי עדיפות לאומית.
 • אזורי עדיפות לאומית הם יישובים ואזורים אשר נקבעו על ידי הממשלה כאזורים בעלי עדיפות לאומית בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 2010-2009), התשס"ט- 2009; רשימת היישובים הקובעת נכון ליום חתימת הוראה זו מפורטת בנספח ד'. הרשימה תתעדכן בהתאם להחלטות הממשלה בנדון.
 • העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, כדוגמת חרדים, מיעוטים, הורים יחידים ואנשים עם מוגבלויות.
 • היצוא של החברה על פי נתוני החברה לעיבוד נתונים בארבע השנים האחרונות לבחינת מועמדותה (2013-2010), נמצא במגמת גידול.
 

ב. תואר "פרס יצוא"

בחירת המועמדים

ועדות הממליצים יבחרו מועמדים הפועלים בתחומים המפורטים בסעיף 5.3 ושהיקף היצוא שלהם הוא מעל 50 מיליון דולר.

אמות מידה

המועמדים שנבחרו תרמו תרומה מיוחדת למדינת ישראל, ליצוא הישראלי, למיצובו בשווקים בחו"ל ולהאדרת שמה של התעשייה הישראלית לאורך העשור האחרון (בין השנים 2012-2002).
 

ג. תואר "החברה הרב לאומית הנבחרת"

בחירת המועמדים

המטה לקידום השקעות יעביר לוועדת הממליצים שמות חברות ונתונים על חברות רב לאומיות זרות הפעילות בארץ (לצורך הוראה זו – החברה הרב לאומית הנבחרת זרה היא חברה בעלת פעילות רב לאומית הפועלת במספר מדינות בעולם אך מרכזה אינו בישראל) ממאגר המידע.

אמות מידה

הוועדה תמליץ על מועמדיה מבין החברות העומדות בתנאי סעיף 8.1 בהתאם לאחת או יותר מאמות המידה להלן:
 • חברה רב לאומית נבחרת זרה אשר תורמת באופן משמעותי ליצוא הישראלי לאורך זמן.
 • חברה הרב לאומית נבחרת זרה התורמת לתעסוקה באזורי עדיפות לאומית.
 • חברה רב לאומית נבחרת זרה הפעילה בתחום  פיתוח בר קיימא.

  לנוסח המלא.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו