OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 נוהל טיפול בבקשות לבירור

 
 
טיפול בבקשות לבירור (טענות על  הפרת קווים מנחים בפעילות מיזמים ישראלים בחו"ל או
מיזמים זרים בישראל) (להלן- בקשות) יבוצע בדרך כלל ב-NCP במדינה שבה קרה המקרה נשוא הבקשה,
אלא אם כן מדובר במדינה אשר לא התחייבה להצהרת ההשקעות של OECD או  
שהמבקש מעדיף לפנות ל-NCP במדינת המקור.
 
 
הבקשה מטופלת בשלושה שלבים:
 
  • הערכה ראשונית של הבקשה (האם יש ערך מוסף למעורבות ה-NCP).
  • במידה והתקבל לטיפול – תיווך וסיוע לצדדים, בשיתוף גורמים נוספים ככל שנדרש, במטרה להגיע לפתרון מוסכם.
  • בסיום ההליך - פרסום תוצאות הבירור תוך התחשבות במידע חסוי מבחינת התעשייה או מחזיקי עניין אחרים.
 
 
 
נוהל פרוצדוראלי מפורט של ה- NCP הישראלי נמצא במסמך הבא לחצו להורדה
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו