OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 בחנו את עצמכם

 
 
 1. האם קיימת למוסדכם מדיניות בתחום אחריות תאגידית?
 2. האם מוסדכם מציית לדינים ורגולציה הנוגעים לעקרונות הקווים המנחים כגון דיני העבודה המקומיים, דיני הגנת הסביבה ועוד?
 3. האם מדיניות האחריות התאגידית של מוסדכם פתוחה בפני הציבור ומתפרסמת באתר האינטרנט?
 4. האם מוסדכם מפרסמת דו"ח אחריות תאגידית שנתי?
 5. האם העובדים במוסדכם חופשיים להתארגן באיגוד עובדים, במועצת עובדים או באמצעי מקביל אחר לייצוג העובד?
 6. האם מוסדכם נמנע מהעסקת ילדים או העסקה בכפייה?
 7. האם מוסדכם נמנע מאפליה בתהליכי המיון והגיוס על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גיל, הריון, טיפולי פוריות, הורות, טיפולי הפריה חוץ גופית, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, מפלגה או שירות מילואים?
 8. האם מוסדכם מפעיל מערכת לניהול סביבתי?
 9. האם מוסדכם עושה שימוש בהוראות בריאות ובטיחות אפקטיביות, והאם מוסדכם מכשיר את העובדים בכך? 
 10. האם מוסדכם משפר ללא הרף את ביצועיו מן ההיבט של שמירה על איכות הסביבה על ידי חסכון ויישום של טכנולוגיה נקייה חדשנית?
 11. האם למוסדכם מדיניות של מאבק בשוחד ושחיתות, והאם מתבצעת הכשרה לעובדים בתחום זה?
 12. האם כל המוצרים והשירותים של מוסדכם עומדים בדרישות החוקיות הקשורות לבריאות ולבטיחות?
 13. האם מוסדכם תורם להתפתחות המדעית והטכנולוגית של המדינה המארחת?
 14. האם מוסדכם משלם מסים בהתאם ללשון ורוח החוק במדינה המארחת?

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו