OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 תחרות

 
 
​מיזמים יאמצו את העקרונות הבאים, במסגרת הדין והמדיניות הנהוגים במדינה שבה התאגיד פועל:
 
  • ציות לחוק ורגולציה מקומיים במדינות הפעילות, בהתחשב בחוקי התחרות בכל האזורים בהם עלולה להיות השלכה של פגיעה בתחרות.
  • הימנעות מצעדים והסדרים הפוגעים בתחרות, כגון תיאום מחירים או קביעת מגבלות תפוקה.
  • שיתוף פעולה עם רשויות התחרות.
  • הטמעת המדיניות בקרב העובדים ובפרט המנהלים המקומיים.


הסעיף מכיר בהבדלים הקיימים בין מדינות בנוגע לדיני התחרות ולמדיניות הנגזרת מהם.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו