כלים ומאגרי מידע

 
     
 

סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי

 
 
הוראת מנכל
26/02/2014 00:00
17/10/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
4.5

 
 
 
 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

1. כללי

​1.1  נוכח התועלת הכלכלית והסביבתית הצפויה למשק מהחלפת דלקים יקרים בגז טבעי ולצורך קידום השימוש בו, החליטה הממשלה לעודד את חיבורם של צרכני גז טבעי לרבות צרכנים מרוחקים לרשת חלוקת הגז הטבעי באמצעות תמריץ כספי.​
1.2​​ הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה, בתאום עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר  ועם מנהל  רשות הגז הטבעי, יצר מנגנון הקצאה ותמיכה בעל שני מסלולים - לפי גודל הצריכה: צרכנים בינוניים וצרכנים גדולים.​
1.3​​ הסיוע ניתן בדרך של כל הקודם זוכה. ​
 

 

2. מטרה

ההוראה באה לפרט את הכללים לקבלת הסיוע בהתאם לסוג הצרכן והיקף הצריכה השנתית.

3. קהל היעד

צרכני גז טבעי קיימים או פוטנציאלים במגזר התעשייה הכבדה ובמשק החשמל.

4.עיקרי התכנית

הוראת מנכ"ל 4.5: " סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי"
מי רשאי להגיש בקשה לסיוע
צרכנים בכלל ענפי המשק המעוניינים  להתחבר לרשת חלוקה של גז טבעי ו/או להסב את המערכות הפנימיות לשימוש בגז טבעי.                                            
גודל הצרכן
צרכן בינוני
צרכן גדול
צרכן מרוחק
קבוצת צרכנים
צריכה שנתית
העולה על 100,000 מטר מעוקב ואינה עולה על 1,000,000 מטר מעוקב.
העולה על 1,000,000 מטר מעוקב.
1.         צרכן בינוני, שהמרחק בינו לבין רשת החלוקה עולה על 3,000 מטר.
2.         צרכן גדול, שהמרחק בינו לבין רשת החלוקה עולה על 6,000 מטר.
1.        מדובר במספר צרכנים מרוחקים הנמצאים באותו אזור חלוקה, כאשר המרחק בין מונה של צרכן אחד למונה של כל צרכן אחר בקבוצה אינו עולה על 6,000 מטר בקו אווירי.
2.        קיים הסכם חתום בין כל הצרכנים המרוחקים שבקבוצה, בדבר הגשת בקשה משותפת לבעל הרישיון לחלוקת גז טבעי באזור החלוקה, לצורך חיבור לנקודה הקרובה ביותר בקו אווירי על רשת החלוקה. בהסכם כאמור, ייקבע הסדר חלוקת התשלום בין כל הצרכנים המרוחקים בגין התוספת לתעריף חיבור, שגובה בעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי באזור החלוקה הרלוונטי, בעבור חיבור צרכן מרוחק לנקודה הקרובה ביותר על רשת החלוקה. 
מחזור המכירות השנתי
לא רלוונטי.
לא רלוונטי.
אינו עולה על 400 מיליון ₪. סעיף זה לא יחול על בית חולים ציבורי כללי .
אינו עולה על 400 מיליון ₪. סעיף זה לא יחול על בית חולים ציבורי כללי .
סכום הסיוע
 
עד לתאריך 1.8.17  או עד שמחירה הממוצע של חבית נפט מסוג ברנט יעמוד יעל 60$, למשך 3 חודשים רצופים, המוקדם מבין השניים.
סכום כולל של 1,125,000 ₪.
סכום כולל של 650,000 ₪.
1.        הסכום הקבוע בצרכן בינוני או צרכן גדול, בהתאם לגודל מבקש הסיוע.
2.        בנוסף, על כל 10 ק"מ מרחק כמשמעותו בסעיף 4.2 להוראה, יהיה הצרכן המרוחק זכאי לסיוע של 1 מיליון ₪.
3.        במידה והמרחק נמוך מ- 10 ק"מ, הסיוע יינתן באופן יחסי לפי יחס של 1 מיליון ₪ ל- 10 ק"מ כאמור (לדוגמה: צרכן מרוחק במרחק של 8 ק"מ יקבל סיוע של 0.8 מש"ח).
4.        הסכום המצטבר של הסיוע על החיבור מרחוק לא יעלה על 4 מיליון ₪.
5.        צרכן מרוחק הנמצא באזור חלוקה יישובי הדרום וביישובי עוטף עזה יהיה זכאי לקבל תוספת סיוע של 150 אלף ₪ לק"מ.
 
1.         הסכום הקבוע בצרכן בינוני או צרכן גדול, בהתאם לגודל מבקש הסיוע
2.         סכום הסיוע יתחלק בין הצרכנים המרוחקים באופן יחסי, בהתאם ליחס שבין הקיבולת של כל צרכן  מרוחק לבין סך הקיבולת של כל הצרכנים המרוחקים שבהסכם.
3.         הסכום המצטבר של הסיוע על החיבור מרחוק  לא יעלה על 4 מיליון ₪ לכל הקבוצה.
 
 
 

6. בחינת הבקשה

​בקשות הסיוע יידונו בוועדה ובחירת מקבלי הסיוע תתבצע בהתאם לכללים שנקבעו בהוראה ובכפוף לתקציב המשרד. 

 

7. איש קשר ביחידה

לשאלות או הבהרות ניתן ליצור קשר עם  מנהל התכנית, מר איתי יחזקאלי בטלפון: 02-6662839.

 

8. עיקרי העדכון

 
הארכת תוקף סעיף 9.2 להוראת מנכ"ל 4.5 - סכום הסיוע אשר נקבע עד 1.8.17 לתאריך 1.8.18, בהתאם לסכומי הסיוע המצויינים בו.
 
 
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה