היחידה העוסקת בנושא

 

חוקים ונהלים

כלים ומאגרי מידע

 

 הוראות מנכ"ל

RSS_small
 
 
 
/Pages/RSSPages/CEOInstructionsRSS.aspx
 

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

 

באתר זה מוצגות הוראות מנכ"ל של משרד הכלכלה והתעשייה. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הוראות מנכ"ל בנושאי תעסוקה מפורסמות באתר הוראות מנכ"ל של תחום תעסוקה​ במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

עזרה
חיפוש הוראות מנכ"ל
select
select
תאריך עדכון
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
מספר הוראהמטהשם ההוראהמטהנושא   סטאטוס   תאריך עדכוןמטה
0.1קיבוץ יחידות לחטיבות עבודה
כללי
19/10/2009
0.3מינוי שר והסדרים למניעת ניגוד עניינים הנלווים להם
כללי
19/05/2015
0.4התניית סיוע בקיום אחריות חברתית
כללי
  08/01/2017
0.5תכניות עבודה
כללי
  12/09/2010
10.1סחר ביהלומי גלם – הנפקת אישורים ותעודות לפי תהליך קימברלי
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
  21/05/2007
11.1הליך גביית חובות
כספים
  24/03/2005
2.10יבוא בדים מבנגלדש ומפקיסטן הטעונים רישיון יבוא
יבוא
30/01/2017
2.11היוועצות עם הממונה על חוקיות הייבוא
יבוא
03/04/2017
2.3פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית - CWC
יבוא
  12/01/2004
2.4יבוא טובין מארצות שלא חל עליהן צו יבוא חופשי
יבוא
07/01/2016
2.5יבוא משקאות משכרים
יבוא
  29/12/2008
2.6הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי
יבוא
  24/09/2012
2.7חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת
יבוא
  12/09/2017
2.8יבוא זיקוקין דינור ומוצרי פירוטכניקה
יבוא
  24/01/2008
2.9חלוקת מכסות ליבוא של חומרים הפוגעים בשכבת האוזון
יבוא
31/12/2015
 
הבא לעמוד אחרון

ניהול מערך הוראות המנכ"ל של המשרד הינו באחריות אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות. 

בכל שאלה, הצעה לשיפור או במקרה של תקלה בכל הנוגע למנגנון לעיל, נשמח לשמוע ולהתעדכן. לשליחת פנייה בנושא הוראות מנכ"ל