חוקים ונהלים

כלים ומאגרי מידע

 

 נהלים

 
 
 
 
 
תאריך פרסום
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
כותרתמטהתאריך תחולהמטהנושא   יחידה מפרסמת  
נהלי ויזות החדשנות23/12/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
 
נהלי התכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי25/07/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
נוהל וקריטריונים לתקצוב מוסדת מוכרים להכשרת הנדסאים22/06/2017
הכשרה מקצועית
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
היערכות מעונות יום ומשפחתונים לאירועי זיהום אוויר חריג04/06/2017
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
הרחבת מערך שירות המשפחתונים המוכרים ברשויות מקומיות - הוראה מס' 9.624/05/2017
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל וועדת חריגים לקביעת הנחות מיוחדות בדמי השתתפות בשכר לימוד במעון יום/משפחתון/צהרון בעל סמל - שנה"ל תשע"ח15/05/2017
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב, בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובצפון באשכול פריפריאלי 1-4 למפעל שבקשתו אושרה מיום 1.1.201711/05/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל וקריטריונים להכרה במוסדות לימוד להכשרת הנדסאים ו/או טכנאים מוסמכים08/05/2017
הכשרה מקצועית
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
נוהל מתן הכרה ופיקוח - קורסים להכשרה מקצועית בבתי ספר עסקיים25/04/2017
הכשרה מקצועית
היחידה להכשרת מבוגרים
נוהל טיפול בהפרות של מוסדות הכשרה מקצועית עסקיים25/04/2017
הכשרה מקצועית
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
פתיחת בית ספר מקצועי - הקצאה לשנת הלימודים תשע"ח להקמת בית ספר צמוד מפעל במחוז חיפה והצפון24/04/2017
הכשרה מקצועית
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הנחיות לבתי הספר בקורסים למפעיל עגורן צריח או נייד28/02/2017
הכשרה מקצועית
היחידה להכשרת מבוגרים
נוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים08/02/2017
מענקים והטבות למשקיעים
תעשייה
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נהלי תוכנית תנופה02/02/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נהלי מסלול הטבה מספר 29 - תוכנית מעבדות לחדשנות26/01/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל חידוש רישיון חשמל עקב אי תשלום אגרה24/01/2017
רישום ורישוי עיסוקים
היחידה לרישוי חשמלאים
אגף רישום ורישוי עיסוקים
כללי תכנית שיתוף פעולה ננו - ישראל גרמניה16/01/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
קובץ רענון נהלי הפעלה למעונות יום ומשפחתונים לשנה"ל תשע"ז04/01/2017
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל ניהול מערכת הכספים לצרכי מו"פ והגשת דו"חות ביצוע במהלך תקופת המו"פ ובסיומה 200-0303/01/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מסלול 28 - ויזות חדשנות21/12/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
 
נוהל הרשמה לבחינות (נבחנים אקסטרנים) והנחיות להצגת אישורי ותק והשכלה לכלל הנבחנים - אקסטרנים ותלמידי קורסים07/12/2016
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
תקצוב רשויות מקומיות לבינוי מעונות יום לשנים 2017-2018 - מס' 9.505/12/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
הנחיות והליכי רישום נבחנים לבחינות הגמר לנוער10/10/2016
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
נוהל שינוי תקנון אגודה09/10/2016
אגודות שיתופיות
רשם האגודות השיתופיות
מדיניות אכיפה מנהלית בעניין החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל 27/09/2016
חוק הסופרים
מינהל יבוא
נוהל עריכת ביטוח תאונות אישיות לילדים במעונות היום ובמשפחתונים - שנה"ל תשע"ז22/09/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל מענקי שכר לימוד לעובדי הוראה11/09/2016
הכשרה מקצועית
פיקוח מקצועי פדגוגי
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
עקרונות מנחים להוראה מותאמת לאנשים עם מוגבלות07/08/2016
הכשרה מקצועית
היחידה לתכניות לימודים
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נהלי הוועדה – תכנית ייעודית סין, הודו ויפן – סיוע להקמת נציגות שיווקית05/08/2016
סחר חוץ
מינהל סחר חוץ
נוהל הכשרה במסלול "כיתה במפעל"26/07/2016
הכשרה מקצועית
היחידה להכשרת מבוגרים
הנחיות למתן התאמות בבחינות חיצוניות לנבחנים מבוגרים - עולים חדשים18/07/2016
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
תפוסת ילדים במעונות - שנה"ל תשע"ז -תשע"ח14/07/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
הנחיית אכיפה - הסדר שכר כולל לשעות נוספות21/06/2016  
מינהל הסדרה ואכיפה
הנחיות לכתיבת פרויקט גמר בקורס ניהול מעון יום07/06/2016
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל הכרה במוסד מוכר - עבור קורס מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה01/06/2016
הכשרה מקצועית
היחידה להכשרת מבוגרים
נוהל הכרה במוסד מוכר - עבור קורס מורשה לנגישות השירות01/06/2016
הכשרה מקצועית
היחידה להכשרת מבוגרים
נהלי עבודה למפעילי הצהרונים - שנה"ל תשע"ז29/05/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל הכרה בצהרונים - שנה"ל תשע"ז29/05/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל וועדת חריגים מעונות יום/משפחתונים /צהרונים בעלי סמל - שנה"ל תשע"ז29/05/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל שילוב ילדים אלרגנים בצהרון29/05/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
הנחיות למתן התאמות לבחינות בימי צום08/05/2016
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
נוהל תנאי קבלה לקורס "מנהל עבודה כללי בניין"19/04/2016
הכשרה מקצועית
היחידה להכשרת מבוגרים
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל ועדות קבלה למעון יום בעל סמל מעון - שנה"ל תשע"ז11/04/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
מדיניות אכיפה מנהלית – טיפול בתלונות ואכיפה יזומה07/04/2016
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
לשכה משפטית
הנחיות תביעה פלילית סגירת תיק בהסדר (המרה מותנית של חשד/כתב אישום/קנס מנהלי בהתראה)03/04/2016
זכויות עובדים
לשכה משפטית
נוהל גביית מקדמה במשפחתונים בטרם פתיחת שנת הלימודים תשע"ז30/03/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל קיזוזים בעקבות סטייה מהתחייבויות כתב האישור28/03/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל לדיון בבקשות להארכת תקופת ההקמה (במסלולי הסיוע השונים)23/03/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל בעניין מתן מענקים ביהודה ושומרון על-ידי מרכז ההשקעות21/03/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל מכירות מפעל באמצעות סוכן13/03/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה/לפגיעה בהכנסה מכח חוק עבודת נשים07/03/2016
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
מסלולי תעסוקה - קריטריונים לאישור שינויים בכתבי אישור25/02/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נהלי עבודה בצהרונים - שנה"ל תשע"ו18/02/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל ועדת ערר15/02/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל עבודה לרשויות מקומיות בנושא פיתוח תשתיות לאזורי תעשייה וביצוע פרויקטים באזורי עדיפות לאומית01/02/2016
אזורי תעשייה-הקצאת קרקע לתעשייה
מינהל אזורי תעשייה
נהלי הפעלה למעונות יום ומשפחתונים - שנה"ל תשע"ו24/01/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל העברת מידע בין גופים ציבוריים05/01/2016  
מערכות מידע
נוהל עריכת ביטוח תאונות אישיות לילדים במעונות היום ובמשפחתונים01/01/2016
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נהלים והנחיות לתכנית "קמין"01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
תכנית "קמין" - עקרונות01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
הנחיות לתכנית "מגנטון"01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
תכנית "מגנטון" - עקרונות01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הנחיות לתכנית "מאגד"01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
תכנית "מאגד" - עקרונות01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
"מאגד" - הנחיות להתאגדות01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
הנחיות לתכנית "נופר"01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
עקרונות מנחים לתכנית "נופר"01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
הנחיה בנושא החזר להורים בגין אי מתן פורמולה - במשפחתונים28/12/2015
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
הנחיה בנושא החזר להורים בגין אי מתן פורמולה - במעונות יום03/12/2015
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל הצטיידות ושיפוצים בתי ספר לנוער שבפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה01/12/2015
הכשרה מקצועית
היחידה להכשרת נוער
הנחיה לאכיפה פלילית ומנהלית בדבר ניכוי משכר בגין פעילות רווחה25/11/2015
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
נוהל משרד התמ"ת בדבר הפניית תיקים להליכים פליליים20/11/2015
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
חוזר מס' 7 - תלמידים ונבחנים בעלי לקויות למידה - בחינות בגרות/בחינות גמר01/11/2015
הכשרה מקצועית
מא"ה – המחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי
נוהל טיפול בשינויים ועדכונים בתכנית מאושרת15/10/2015  
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
הנחיות לבחינות מעשיות לנוער ומבוגרים ענף מתכת/מכונות - מגמות הריתוך21/09/2015
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
קובץ הנחיות, נהלים ופדגוגיה למנהל ביה"ס לנוער16/09/2015
הכשרה מקצועית
פיקוח מקצועי פדגוגי
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נהלי הפעלת מבחני המיפוי02/09/2015
הכשרה מקצועית
מא"ה – המחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי
נוהל יצוא פסולות ירוקות10/08/2015
תעשייה וסביבה
יצוא
פעילות בינלאומית
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
נוהל מתן סבסוד לשדרות ויישובי עוטף עזה לשנהל תשע"ו01/08/2015
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל הכרה בצהרונים - שנה"ל תשע"ו01/08/2015
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל מעבר מבנה צהרון באמצע שנה - שנה"ל תשע"ו01/08/2015
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל וועדת חריגים לקביעת הנחות מיוחדות בדמי השתתפות בשכר לימוד במעון יום/משפחתון /צהרון בעל סמל - שנה"ל תשע"ו29/07/2015
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל אכיפה - עיצומים כספיים21/07/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל נקיטת הליכים לפי חוק עבודת נוער לגבי נערים מעל גיל 17.5 ובתום חובת לימודיהם02/07/2015
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
נוהל זכאות לתעודת מקצוע "אופטיקה" לעולים חדשים01/07/2015
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הנחיות לעניין התאמות במדיניות האכיפה הפלילית לעניין חוק עבודת נוער בחופשות מלימודים14/06/2015
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
נוהל התראה מינהלית לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-201409/06/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל ועדות קבלה למעון יום בעל סמל מעון - שנה"ל תשע"ו03/06/2015
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל גילאים במסלולי הכשרה מקצועית לנוער27/05/2015
הכשרה מקצועית
היחידה להכשרת נוער
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל בדיקת ואישור דב"ס26/05/2015
תעשייה
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל טיפול בהתראות מכון התקנים הישראלי ליבואן מפר אמון25/05/2015
תקינה
יבוא
פעילות בינלאומית
מינהל תקינה
נהלי תוכנית החממות טכנולוגיות18/05/2015
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
חוות דעת היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן לגבי הצגת מחיר של מבצעים – התראה מנהלית27/04/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל שנת הפעלה של התוכנית המאושרת14/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל ביקורת שוטפת לתאגידים13/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
כללים להקצאת תקציב מרכז ההשקעות במסלול מענקים13/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב13/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
מדיניות בנושא מועד מתן סמל מעון30/03/2015
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל המצאת התראה מנהלית חלף עיצום כספי08/03/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל התחייבות להימנע מהפרה חלף עיצום כספי08/03/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לניתוב בין הליך פלילי להליך מנהלי08/03/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים03/03/2015
רישום ורישוי עיסוקים
אגף רישום ורישוי עיסוקים
נוהל אישור ציון מגן בקורסים למבוגרים01/03/2015
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הנחיות לכתיבת פרויקט גמר לנוער ומבוגרים בניהול מחסן ממוחשב01/03/2015
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל אישור מורה בקורסים המפוקחים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה15/02/2015
הכשרה מקצועית
פיקוח מקצועי פדגוגי
נוהל יבוא יהלום מלוטש27/01/2015
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
תלמידים ונבחנים בעלי לקויות למידה - רענון נהלים והנחיות12/01/2015
הכשרה מקצועית
מא"ה – המחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי
נוהל מינהלה17/12/2014
מענקים והטבות למשקיעים
תעשייה
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
תעשייה
נוהל טיפול בחריגים15/12/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל פרסום יצרנים בפייסבוק01/12/2014
קונים כחול לבן
מטה כחול לבן
הנחיה בנושא ימי פעילות בימי שביתה ובתנאי מזג אוויר קשים במעונות יום ובמשפחתונים27/11/2014
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל ביטול תכנית במסלול מענקים17/11/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל טיפול בבקשות להקמה/הרחבה/העתקה והרחבה10/11/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל מעבר - העברת בקשות לתמיכה מכוח הוראת מנכ"ל 9.1 לתקצוב באמצעות נוהל התקצוב החדש06/11/2014
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל סל שעות גמיש01/10/2014
אוכלוסיות ייחודיות
המטה לשילוב הורים יחידים, יוצאי אתיופיה ואוכלוסיות נוספות
נהלים וכללי פרשנות של תקנות השתתפות המדינה במימון התאמות במקומות עבודה לאנשים עם מוגבלות 15/09/2014
אוכלוסיות ייחודיות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה
נוהל בקשה לאימות מידע בנושא תעודות01/09/2014
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
נוהל בחינות מעשיות בהצלה בריכות וים01/09/2014
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל אישור תכניות אדריכל לבנייה של מבנה חדש או הסבה ו/או התאמה ו/או הרחבה של מבנה להפעלת מעון יום מוכר17/08/2014
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
הנחיה לשילוב ילדים אלרגניים במעון/משפחתון01/08/2014
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל ניתוב תיקי אכיפה30/07/2014
תקינה
מינהל תקינה
נוהל ביצוע תיקונים ושינויים במערכת "Diamonds"01/07/2014
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
הנחיה לקביעת חריגה מתפוסת הילדים הנדרשת במעונות יום מוכרים הוראת שעה לשנה"ל תשע"ה01/07/2014
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
הנחיות, כללים וקריטריונים במסלולי ההכשרה המקצועית01/06/2014
הכשרה מקצועית
פיקוח מקצועי פדגוגי
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
ועדת חריגים - תשע"ה01/06/2014
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
אמות מידה לדיון בבקשות להכרה ברכיב שכר שנתי כחלק מעלות השכר החודשית המשולמת לעובד במשך שנת העסקה02/04/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
אמות מידה לדיון בבקשות להארכת תקופת ההקמה (במסלולי הסיוע השונים)02/04/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
הנחיות לבחינות מעשיות לנוער ומבוגרים בטבחות (אמנות הבישול), קונדיטאות ואפיה01/04/2014
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הנחיות לשמירה על טוהר הבחינות01/03/2014
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל יצוא יהלומי גלם05/02/2014
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
יצוא
פעילות בינלאומית
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
נוהל קביעת סדר עדיפויות מעודכן לטיפול בתיקים של אכיפה פלילית03/02/2014
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
הנחיות לאכיפה פלילית ומינהלית בדבר הוראות הנוגעות לבודק שכר מוסמך לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה01/01/2014
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
נוהל בחינת עמידה ביעדי כתב אישור ונוהל דיון בהחלטות לפי סעיפים 75, 75א ו-75ב לחוק לעידוד השקעות הון01/01/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל הגשת בקשה לתמיכה 200-0201/11/2013
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הנחיות לבחינות מעשיות בעיבוד שבבי01/07/2013
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
כללים להקצאת תקציב מרכז ההשקעות במסלול מענקים16/06/2013
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל תכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום בקורסים להכשרה מקצועית לקראת השתלבות בעולם העבודה05/05/2013
הכשרה מקצועית
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל עבודה עצמית מסלול הקטנת פליטות21/04/2013
תעשייה
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל לכתיבת פרויקט גמר בקורס מורשה לנגישות השירות01/02/2013
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל בעניין מתן התראה מינהלית30/12/2012
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
נוהל בחינות מעשיות בנהיגה נכונה ובמתודיקה בקורסי מורי נהיגה לרכב בדרגות C, C1, B01/12/2012
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
חוקת זכאות כללית לתעודה בהכשרה מקצועית29/07/2012
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
תכנית מימד - עקרונות01/06/2012
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
נוהל הרחקת תלמיד01/04/2012
הכשרה מקצועית
פיקוח מקצועי פדגוגי
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הנחיה לבניית תקנון בית ספרי01/04/2012
הכשרה מקצועית
פיקוח מקצועי פדגוגי
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הנחיות לתכנית "מימד"01/01/2012
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הנחייה בנושא קבלת מועמדות לניהול משפחתון במסלול מורות וגננות לגיל הרך08/12/2011
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
הנחיות לבחינות מעשיות במקצועות ספרות נשים, עיצוב שיער, איפור אומנותי ופאנות לנוער ומבוגרים01/12/2011
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
איסור על קליטת ילדים מתחת לגיל שלושה חודשים במעונות יום/משפחתונים05/11/2011
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל חריגה מסל השירותים המחייב במסגרות מוכרות לפעוטות09/10/2011
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל לכתיבת פרויקט גמר בקורס גישור בין תרבותי01/10/2011
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל בחינות מעשיות למפעילי עגורן נייד/צריח01/10/2011
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל לכתיבת פרויקט גמר בקורס מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס)01/08/2011
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל היערכות והפעלת מעונות יום בחירום01/08/2011
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
הנחיה לאכיפה פלילית של חוק הגנת השכר26/04/2011
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
נוהל ערעורים01/02/2011
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל לכתיבת פרויקט גמר למנהל עבודה מוסמך בעבודות כבישים, עפר ופיתוח סביבתי01/02/2011
הכשרה מקצועית
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
תחום הבחינות
הנחיה בדבר קידוד תת סמל משפחתון02/06/2010
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
נוהל הגשת פרויקט גמר לקורס "קבלנות בעבודות ביוב וניקוז" (ענף 400)01/05/2010
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הנחיות לבחינות מעשיות לנוער ומבוגרים בקורסים לעובדי ייצור באלקטרוניקה, חיווט והלחמה01/04/2010
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל כתיבת פרויקט גמר לקורס קבלנות כבישים, תשתיות ופיתוח ענף ראשי 200 (03-03-054)01/03/2010
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל כתיבת פרויקט גמר לקורס ניהול לוגיסטי01/02/2010
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל סיוע להורים יחידים מגבירי עבודה או לומדים, בהשתתפות במימון עלות החזקת ילדיהם שעד גיל 4 במסגרות מוכרות01/01/2010
אוכלוסיות ייחודיות
המטה לשילוב הורים יחידים, יוצאי אתיופיה ואוכלוסיות נוספות
נוהל כתיבת פרויקט גמר לקורס קבלנות בנין (ענף ראשי 100)01/12/2009
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל הגשת פרויקט גמר לקורס "מנהל עבודה כללי בבנין"01/10/2009
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל הכרה בקורס על פי חוק חיילים משוחררים01/07/2009
הכשרה מקצועית
היחידה להכשרת מבוגרים
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל בחינות בקורסים למבוגרים01/07/2009
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
נוהל מתן התאמות לנבחנים מבוגרים עם ליקויי למידה בבחינות חיצוניות/פנימיות01/07/2009
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל עריכת בחינות פנימיות בעלות תוקף חיצוני בקורסים למבוגרים01/07/2009
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הנחיות לבחינות מעשיות בחשמל לנוער ומבוגרים01/06/2009
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל מס' 03-02-009 - חובת הוראה עפ"י תכנית לימודים מאושרת01/05/2009
הכשרה מקצועית
היחידה לתכניות לימודים
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל מס' 03-02-010 - אישור שינויים בתכנית לימודים במהלך שנת לימודים (מסלולי נוער)01/05/2009
הכשרה מקצועית
היחידה לתכניות לימודים
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל מס' 03-02-014 - אישור שינויים בתכנית לימודים במהלך הקורס (מבוגרים)01/05/2009
הכשרה מקצועית
היחידה לתכניות לימודים
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל הכשרה והסמכה של מטרולוג והרשאת מבקרים - תכניות הדרכה21/03/2009
משקלות ומידות
היחידה למשקלות ומידות
סטנדרטים להפעלת מסגרת חינוכית01/01/2009
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
הנחיות למתן אישורים לפי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים01/01/2009
זכויות עובדים
היחידה ליחסי עבודה
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות 200-0501/12/2008
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הנחיות למשגיח01/08/2008
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הנחיות למפקח השגחה01/08/2008
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הנחיות למתן ציוני מגן לכיתות המשך למסלול 5901/11/2007
הכשרה מקצועית
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים01/07/2007
מעונות יום ומשפחתונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים
עדכון נהלים במדריך ליישום החוק - אוגוסט 2005 (פרקים 8, 10)01/08/2005
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל אישור דגם01/07/2005
משקלות ומידות
היחידה למשקלות ומידות
נוהל הסרת שיעבודים01/01/2005
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ - 200-0101/12/2004
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הנחיות -"איגוד משתמשים"01/01/2004
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
איגוד משתמשים - עקרונות01/01/2004
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים 200-0402/11/2003
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים 300-0102/11/2003
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת המחקר 400-0102/11/2003
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מענק למפעלים בנגב - שינוי הנוהל31/07/2003
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל בדיקת דגם ראשי שקילה09/02/2002
משקלות ומידות
היחידה למשקלות ומידות
המדריך ליישום החוק לעידוד השקעות הון01/01/2002
תעשייה
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל בדיקת דגם - מאזני גשר24/12/2001
משקלות ומידות
היחידה למשקלות ומידות
נוהל כללי - מאזני גשר24/12/2001
משקלות ומידות
היחידה למשקלות ומידות
נוהל ביצוע תשלום - מענק למפעלים בנגב08/03/2001
מענקים והטבות למשקיעים
תעשייה
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל הוצאות רישיון לעיסוק ביהלומים01/03/2001
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
נוהל שחרור ומניעת שיווק טובין שאינם עומדים בדרישות התקן01/09/1996
יבוא
פעילות בינלאומית
מינהל סחר חוץ
הגדרות לקובץ הנהלים של המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל קבלת תו "מיוצר בישראל", בדיקת אמיתות הנתונים וטיפול בתלונות
קונים כחול לבן
מטה כחול לבן
נהלי בחינות - האגף להכשרה מקצועית
הכשרה מקצועית
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל חופש המידע
חופש המידע
אגף בכיר תקשורת, הסברה ופרסומים
נוהל היתר העסקת עובד לתקופה העולה על 9 חודשים לפי סעיף 12 א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
זכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפה
נוהל לפרסום מוצרים ועבודות של תלמידים בעמוד הפייסבוק והיוטיוב
קונים כחול לבן
מטה כחול לבן
נהלי תכנית חברות מתחילות
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הנחיות לרישום מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה
רישום ורישוי עיסוקים
אגף רישום ורישוי עיסוקים
נוהל בניית ממשקים
הכשרה מקצועית
היחידה להכשרת מבוגרים
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
נוהל בעניין מתן התראה מינהלית לפי החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג-2013
מסחר וצרכנות
לשכה משפטית
נוהל לסימון בקוד של מזון ארוז מראש (סימון בקוד יצרן)
קוד יצרן
מינהל תעשיות
נוהל יבוא מסמן לייזר (Laser pointer)
יבוא
פעילות בינלאומית
מינהל תעשיות
הנחיות ליישום תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי)
רשות לשיתוף פעולה תעשייתי
פעילות בינלאומית
הרשות לשיתוף-פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות
נהלי קרן המאגדים – סיוע בהקמה, הפעלה ושיווק של מתקן הדגמה בשוק יעד בין לאומי
סחר חוץ
יצוא
מינהל סחר חוץ
נוהל בחינת רישוי לאדריכלים
רישום ורישוי עיסוקים
אגף רישום ורישוי עיסוקים
נוהל בחינת רישוי למהנדס מבנים
רישום ורישוי עיסוקים
אגף רישום ורישוי עיסוקים
מכינת מו"פ - נוהל כללי
המדען הראשי
המדען הראשי