סקרים ומחקרים

 
 
 
 

 


כדי לבחון את אפקטיביות הפעילות של מטה כחול לבן עורך המטה מידי שנה סקרים ומחקרים בנושא העדפת תוצרת הארץ ותו מיוצר בישראל