כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 ניהול תחרויות כחול לבן בפייסבוק

 
 
מטה כחול לבן פועל להשגת יעדיה של התכנית הממשלתית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה, הן לשם הגדלת התעסוקה והן כאמצעי להעצמת הגאווה הלאומית במוצרים ישראליים.
 
פעילות המטה מתבצעת בכפוף ליעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה, בשיתוף פעולה מלא של התאחדות התעשיינים וההסתדרות החדשה, במטרה להביא להגברת המודעות לתוצרת ישראלית באמצעות תו מיוצר בישראל ועידוד רכישות מוצרים המיוצרים בישראל.
אחד הכלים לעידוד הפעילות האמורה הינו חשיפה של הציבור לתו מיוצר בישראל באמצעות פעילות אינטראקטיבית ברשת האינטרנט עם הגולשים ובעמוד הפייסבוק של המטה: קונים כחול לבן.
 
בהתאם לכך, מטה כחול לבן עורך בעמוד הפייסבוק סוגים שונים של תחרויות נושאות פרסים במטרה להגביר את החשיפה למוצרים ישראליים המסומנים ב"תו מיוצר בישראל".
          
ניהול התחרויות מתבצע בהתאם להוראת מנכ"ל: קיום תחרויות אינטרנטיות לעידוד רכישת מוצרים ישראליים (הוראת מנכ"ל 7.6) אשר מפרטת את סוגי התחרויות שיתקיימו בעמוד הפייסבוק "קונים כחול לבן", וקובעת כללים אחידים וסייגים ברורים לעריכת תחרויות אלו.
עבור כל תחרות המטה מפרסם תקנון ייעודי ובו כל הפרטים בנוגע לתחרות הספציפית, לרבות אופי המשימה, מועד התחרות, אופן בחירת הזוכים והפרסים שיחולקו.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו