כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

עדכון –  הערות על גילוי הדעת מטעם רשם האגודות השיתופיות ניתן להעביר עד ל 4.9

 
 
הודעה לעיתונות
17/08/2016 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​בהמשך להזמנה להערות הציבור שפורסמה כאן בשבוע שעבר,
ניתן להעביר הערות על גילוי הדעת, בנושא ועדת צרכים מיוחדים בקיבוץ, עד לתאריך ה 4.9.16
 
בברכה,
צוות הרשם
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה