כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל אזורי תעעשיה מפרסם הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין  להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזורי עדיפות לאומית

 
 
הודעה לעיתונות
04/07/2017 00:00
מינהל אזורי תעשייה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

בהתאם לתקנה 25(5) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993, ניתנת בזו הודעה בדבר קיום אפשרות להענקת זכויות במקרקעין בפטור מחובת מכרז עד ליום 31.12.2017, באזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 להקמה או להרחבה של מפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה, או בניית מבני תעשייה  להשכרה לתעשייה או מלאכה, וזאת באזור תעשייה שיש לו תב"ע  מאושרת לתעשייה או מלאכה.

 

לתשומת לבכם, הודעה זו מחליפה את ההודעה הקודמת מיום ה- 15.02.2015.​

 

לצפייה ברשימת היישובים

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה