כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על חלוקת יתרות מכסות לשנת 2014 להגשה החל מ-8.6.14 עד 26.6.14

 
 
הודעה לעיתונות
11/06/2014 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

הקצאת הכמויות תיערך לפי שיטת החלוקה כפי שהתפרסמה בהוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מספר 2.7 שעניינה חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת.

 

לקריאת ההודעה המלאה

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.