כלים ומאגרי מידע

 
     
 

קריאה לחברות! מעוניינים לקלוט עובדים? מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה מקצה 20 מליון ש"ח לקלטת עובדים לפי הוראת מנכ"ל 4.17

 
 
הודעה לעיתונות
22/10/2014 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.