כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הבהרה להוראת מנכ"ל 4.18

 
 
פרסום
09/11/2014 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​מרכז ההשקעות מבהיר כי הוכנס תיקון בהגדרת המונח "חברה" בסעיף 2.8  להוראת המנכ"ל, כך שנוסף להגדרה כי לא יינתן סיוע לחברה ממשלתית או לחברה שהיא תאגיד סְטָטוּטוֹרִי. תיקון זה יחול על הקצאה זו.  ביתר תנאי ההקצאה לא חל כל שינוי. את ההוראה המתוקנת ניתן יהיה לראות באתר המשרד .
.לא נתקבלו שאלות במסגרת הקצאה זו