כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

תיקון תקנות האגודות השיתופיות

 
 
הודעה לעיתונות
25/08/2015 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
​בחודש יולי 2015, חתם שר הכלכלה אריה דרעי על תיקון התקנות "ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש", ו"שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ המתחדש".

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​התיקון של תקנות הערבות ההדדית קובע את הגדלת הסכום המינימלי המשולם כגמלה פנסיונית לחברי הקיבוצים, מ-35% מהשכר הממוצע במשק ל-40% ממנו. עוד עומד התיקון על כך שהקיבוץ רשאי לשלם לחבריו גמלה בסכום  גבוה יותר על בסיס הותק הפנסיוני.

 

תקנת שיוך אמצעי היצור, מתייחסת לשיוך הנכסים היצרניים של הקיבוץ לחבריו. השיוך נעשה בהתחשב בשני קריטריונים- רכיב החברות (שוויוני לכל חברי הקיבוץ), ורכיב הוותק (דיפרנציאלי). בעוד שבעבר לא הוכתב על פי חוק מהו משקלו של כל רכיב בקבלת ההחלטה, התיקון של תקנה זו קובע כי מעתה בשקלול של שני קריטריונים אלה, רכיב הותק לא יפחת מ 50%.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה