כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הודעה על הכתובת החדשה להגשת ערר לפי סעיף 18 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

 
 
הודעה לעיתונות
11/01/2017 00:00
לשכה משפטית
 
 

 
 
 
חדש
תיבת דואר

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​הכתובת החדשה להגשת ערר לפי סעיף 18 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה:

 

ועדת הערר לעיצומים כספיים,

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,

רחוב בנק ישראל 5 (בניין ג'נרי),

ת.ד 3166,

ירושלים 9103101

 

למידע נוסף בנושא הגשת ערר לוועדת הערר לעיצומים כספיים.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה