כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הודעה מטעם ועדות ערר לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

 
 
הודעה לעיתונות
12/12/2016 00:00
לשכה משפטית
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​הודעה מטעם ועדות ערר לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה –

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מודיע בזאת לציבור המעסיקים כי בשל מעבר מקום מושבה של ועדת הערר לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן: "החוק"), לא ייספרו במניין הימים לצורך הגשת ערר לפי סעיף 18 לחוק, הימים החל מה-1 בנובמבר 2016 ועד ה- 10 בינואר 2017.
                                                                                                                                       
בקשות דחופות בלבד לעיכוב ביצוע התשלום של עיצום כספי תוגשנה לכתובת המייל הבאה: vaadot.arar@economy.gov.il

 

 

 

 

 


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה