כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

תיקון למועדי מקצים קרן הפרוייקטים

 
 
הודעה לעיתונות
30/06/2016 00:00
מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש
מינהל סחר חוץ

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

קרן הפרויקטים

מטרת התכנית לסייע לחברות ישראליות בגישה לפרויקטים בינלאומיים על ידי השתתפות במימון הגשת הצעה למכרז בחו"ל או סקר התכנות (פיילוט) לפרויקט. 
מאז הקמת הקרן ב-2010 אושרו יותר מ-120 בקשות לסיוע, בהיקף מצטבר של למעלה מ-33 מיליון ש"ח
הקרן מסייעת לחברות ישראליות בבואן להשתתף במכרזים בינ"ל ובביצוע הוכחות היתכנות לטובת פרוייקטים בינ"ל.

הסיוע הינו עד 50% מהעלויות הכרוכות בהכנת הוכחת היתכנות והצעה למכרז.
 

למי מיועדת הקרן?

• לחברות ישראליות המתמודדות במכרזים ובפרויקטים בזירה הבינלאומית על פי המדדים:
• שווי הפרויקט על פי ביצוע סקר היתכנות – לפחות מיליון דולר ארה"ב.
• שווי הפרויקט בהגשת הצעה למכרז – לפחות חצי מיליון דולר ארה"ב.
מהו גובה הסיוע?
מענק סיוע עד 50% מההוצאות המוכרות, עבור סקר התכנות עד לסכום כולל של 500 אלף ₪ ועבור הגשת הצעה למכרז עד לסכום כולל של 400 אלף ₪.
 

מה כולל הסיוע במסגרת הקרן?

• שכר עובדים
• רכישת ציוד וחומרים
• שירותי יעוץ בארץ ובחו"ל
• רכישת מסמכי המכרז
• שכירת קבלני משנה בישראל ובחו"ל
• הוצאת נסיעה למדינת היעד (טיסות ואש"ל).
• ליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת היעד
 
 
שימו לב: הבקשות יבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב. מהרו והגישו!
 
הוועדה תדון בבקשות שיוגשו על פי המקצים הבאים:
 
  • מקצה 18/2016- הגשות שנעשו מפרסום הקול הקורא ועד ליום 26/6/2016
  • מקצה 19/2016- הגשות שיבוצעו מיום 27/6/2016 עד ליום 21/7/2016
  • מקצה 20/2016- הגשות שיבוצעו מיום 22/7/2016 עד ליום 18/8/2016
  • מקצה 21/2016- הגשות שיבוצעו מיום 19/8/2016 עד ליום 14/9/2016
  • מקצה 22/2016 הגשות שיבוצעו מיום 15/9/2016 עד ליום 6/10/2016 בשעה 11:00 בבוקר.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה