כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הזמנה להצעת מחיר לאחסנת צעצועים מסוכנים

 
 
הודעה לעיתונות
19/01/2016 00:00
מינהל אכיפה, מסחר ומדידה
 
 

 
 
 
חדש
אגף אכיפה במסחר

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​הועדה הבין משרדית לצעצועים מסוכנים במשרד הכלכלה והתעשייה מבקשת לקבל הצעת מחיר
לאחסון צעצועים מסוכנים/חומרי נפץ לתקופה של שלושה חודשים.

על המחיר המוצע לכלול כולל מע"מ.

את הצעת המחיר יש להעביר בתוך שישה ימי עסקים, לפקס: 02-6231581.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה