כלים ומאגרי מידע

 
     
 

קולות קוראים - המדען הראשי

 
 
הודעה לעיתונות
09/12/2014 00:00
המדען הראשי
 
 

 
 
 
חדש
לשכת המדען הראשי

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

קולות קוראים וחוזרי מדען חדשים