כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מרכז ההשקעות ומנהל סחר חוץ משלבים זרועות בכדי לסייע לחברות בתחומי ההשקעה ההונית והייצוא לחו"ל

 
 
הודעה לעיתונות
17/05/2016 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש
מרכז ההשקעות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה