כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הליך מיון מוקדם לבחירת מנהלים לקרנות להשקעה בעסקים בינוניים

 
 
הודעה לעיתונות
12/01/2015 00:00
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 
 

 
 
 
חדש
הסוכנות לעסקים קטנים

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה בשיתוף עם אגף התקציבים במשרד האוצר, בשם מדינת ישראל ובאמצעות ועדת המכרזים, מזמינה בזאת גופים להשתתף בהליך מיון מוקדם לבחירת מנהלים לקרנות להשקעה בעסקים בינוניים.
 

 

כנס מציעים יתקיים ביום חמישי בתאריך 22/1/2015, בשעה 9:30 (שעון ישראל) במשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן,  ברחוב וייצמן 4, בית אסיה, באולם הכנסים בקומה הראשונה. 
 
המעוניינים להשתתף בכנס המציעים והמשקיעים מתבקשים לאשר הגעה במייל להלן ולציין את מספר המשתתפים: michraz.kranot-sba@economy.gov.il