כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

עידכונים בנושא אמנת האקלים

 
 
הודעה לעיתונות
29/06/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
תמונהף מגפון

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​מפגש קבוצות העבודה בנושא אמנת האקלים התקיים במאי 2017 בבון גרמניה, במסגרתו התנהלו דיונים על הנהלים והכללים ליישום הסכם האקלים שנחתם בפריז.

הוצג דוח ההתקדמות הראשון של מדינת ישראל ליישום הסכם פריז, אשר הוגש לאו״ם באפריל 2016. 
 
מפגש זה הוא השלב האחרון בתהליך בקרת הדוחות שהגישו המדינות החברות לאו״ם. 
 
הדו"ח הדו-שנתי הראשון של ישראל על פליטות גזי חממה, שהוגש לאו"ם באפריל 2016, הוצג גם בפני משתתפי מפגש האקלים בבון, בליווי מצגת המסכמת את תהליך העבודה של הוועדה הבינמשרדית ליישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה.

מדינת ישראל אישררה כזכור את הסכם האקלים שנחתם בפריז ב-2015  ונכנס לתוקף בנובמבר 2016, במטרה להגביר את המאמצים הגלובליים להתמודדות עם שינויי האקלים.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה