כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

האגף לאיגוד שיתופי יצג את משרד הכלכלה בגמר תחרות צוותי השיפור של נציבות המדינה.

 
 
הודעה לעיתונות
01/08/2016 11:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
אגף לאיגוד שיתופי בתחרות צוותי שיפור

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
האיגוד השיתופי הקים צוות שיפור בתחום הטיפול בתקנונים, אשר הביא, תוך שנת פעילות אחת, לצמצום של מעל 70% בזמן הממוצע לתיקון תקנון, 57% בזמן הממוצע לרישום אגודה, ולשיפור של 52% בכמות התקנונים שנרשמו ברבעון.

צוות השיפור הצליח להתגבר על אילוצי התקציב וכח האדם, ולהביא להישגים אלה וכן לשיפור איכות התקנונים המאושרים, בעזרת אימוץ גישות עבודה חדשות כגון ניהול כח אדם בשיטת היתרון היחסי וההתמחויות, יצירת נהלי עבודה חדשים והאחדה של טפסים.

 

שיפור זה הוצג בגמר התחרות, אליו העפילו שמונה צוותים בלבד מתוך כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, ואשר התקיים ב 20.7 בנווה אילן.

 

צוות השיפור של האיגוד השיתופי ממשיך לפעול במרץ לייעול התהליך ולקיצור זמני הטיפול בתקנונים, תוך חשיבה משותפת להעלאה מתמדת של רעיונות חדשים ויישומם.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה