כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

יצוא תמרוקים מישראל

 
 
הודעה לעיתונות
08/12/2016 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
תמונה: יצוא תמרוקים

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​בהתאם לתיקון בתקנות התמרוקים שעודכן לאחרונה בוועדת העבודה והבריאות של הכנסת, הוסרה חובת רישוי לתמרוקים המיועדים לייצוא.


כידוע משרד הבריאות מסיים גיבוש עדכון התקנות לנושאי התמרוקים, שעקרם  מעבר להסמכות GMP , ברוח המדיניות המקובלת באירופה.


המהלך האמור נבחן ארוכות במשרד הבריאות, וממתין לקידום אישורי תיקוני התקנות בוועדות הכנסת בישיבות הקרובות.


תעשיות התמרוקים בישראל, המתמודדות בענף תחרותי ודינמי זה, בשוק המקומי ובייצוא הגלובלי, זוכות לעיתים רבות למוניטין ולמעמד חשוב בפלחי שוק דוגמת מוצרי ים המלח, ותמרוקי שיער מיוחדים לשוק המקצועי. מדובר בענף תעשייתי שהיקף מכירותיו כמיליארד דולר לשנה, המייצא בשיעור של כ 40%.

 

אישור "מכירה חופשית לייצוא" - (free sale certificate- CFS)

​חלק ניכר מהמוסדות הרגולטוריים ושלטונות המכס במדינות השונות דורשות אישור מכירה חופשי (free sale certificate- CFS) לפיו התמרוקים המיוצאים על ידי יצואנים ישראלים למדינתם נמכרים באופן חופשי במדינת הייצור, ישראל.


משרד הכלכלה והתעשייה מבקש לסייע ולהקל על יצואנים של תמרוקים אשר עומדים בתנאי הרישוי של משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים) התשל''ג- 1973, באמצעות המצאת אישור מכירה חופשי – עבור מדינת הייצוא. 


האישור ניתן בכפוף להצגת הרישיונות הנדרשים בחקיקה הישראלית, ובכפוף להצהרת בעל התמרוקים שהתמרוקים המיועדים לייצוא מותרים למכירה חופשית בישראל.


פרוט הנהלים להליך זה מפורט בהוראת מנכ"ל 3.19 - "קבלת אישור מכירה חופשי בישראל לתמרוקים (CFS)".


עיקרי הנוהל: החברה ממלאת וחותמת על טופס הצהרה בדבר עמידתה ברגולציה בישראל, המחייבת רישיון תמרוק כללי, ורישיון תמרוק פלוני לתמרוק או התמרוקים בגינם מוגשת הבקשה, ומצרפת אישורי התמרוקים ממשרד הבריאות.

 

לפרטים נוספים בנושא זה, לחצו כאן

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה