כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

המנופאים שהתפטרו התאגדו ונרשמו כקואופרטיב עובדים

 
 
הודעה לעיתונות
02/02/2017 11:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
מנופים, מנופאים
​​המנופאים נקטו השבוע צעד נוסף במאבקם למען תנאי העסקתם, והקימו את "מנופאים – אגודה שיתופית בע"מ". מטרתה המרכזית של האגודה היא להוות מסגרת ארגונית ומקצועית לאספקת תעסוקה והכשרה עבור חבריה ועבור העובדים בתחום.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​לאחר שהודיעו 150 מנופאים על התפטרותם, כמחאה על תנאי העסקה שלטענתם היו פוגעניים, נצלניים ולא בטיחותיים, עשו צעד נוסף לכיוון של העסקה בטוחה והוגנת, התאגדו כאגודה שיתופית - קואופרטיב עובדים.

 

רבים מעובדי ענף זה מועסקים כעובדי קבלן. החברות המעסיקות מצויות בניגוד אינטרסים מובנה עם העובדים המועסקים על-ידן, שכן הן צריכות להוריד מחירים ולחסוך בעלויות על-מנת לזכות במכרזים, ועדיין להרוויח. החיסכון בעלויות, לפי הטענה, הינו בדרך של שכר נמוך לעובדים, תנאי העסקה פוגעניים והתפשרות על דרישות בטיחות.


התאגדותם של העובדים בקואופרטיב מאפשרת להם להתחרות בחברות אלה, בדרך של איגום משאבים. התקווה היא שקואופרטיב כזה ישפיע על תנאי ההעסקה בענף כולו באמצעות הצבת סטנדרטים ראויים של עבודה בתחום. כאשר המנופאים העובדים בקואופרטיב הם גם הבעלים, האינטרסים של הקואופרטיב ושל המנופאים המועסקים באמצעותו הם זהים, ואין גורם מתווך שמרוויח על חשבונם. הקואופרטיב יפעל לשיפור מעמדם המקצועי והכלכלי של חברי האגודה, ויקבל את החלטותיו באופן דמוקרטי ושיתופי. 


מאז קיץ 2011, בו התחוללה בישראל המחאה החברתית, נרשמו ביחידת רשם האגודות השיתופיות עשרות קואופרטיבים המבקשים לקדם את זכויותיהם ולשפר את רווחתם בדרך זו. קואופרטיבי עובדים מקצועיים, כדוגמת "המנופאים", בולטים גם הם בנוף זה. עובדי תאורה והגברה, מאבטחים, פסיכולוגים ובעלי מקצוע נוספים התאגדו והקימו קואופרטיבים, שמטרתם לשפר את תנאי העסקתם, תוך מתן שירות איכותי עם ערך מוסף חברתי.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה