כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הודעה מטעם מחלקת קנסות מנהליים: מבצע הפחתת חובות

 
 
הודעה לעיתונות
25/09/2016 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
אגודות שיתופיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
המרכז לגביית קנסות הכריז על מבצע הפחתת חובות.
 
המבצע  יתקיים בין התאריכים 15.11.16-15.3.17, ויחול על  תוספות הפיגורים בלבד.
מבצע זה חל גם על הקנסות המנהליים של רשם האגודות השיתופיות.
 
למידע נוסף יש לפנות למרכז לגביית קנסות, במספר 35592*.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה