כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הקלות בתקנות ייצוא ביטחוני נדונות בועדת חוץ וביטחון

 
 
הודעה לעיתונות
07/06/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
כינוס ועדה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​אגף פיקוח יצוא, אפ"י, של משרד הביטחון, המפקח על היצוא הביטחוני, סיים הכנה של סדרה של הקלות ושינויים בפיקוח על הייצוא הביטחוני, המנוסחים בסדרת  תקנות, המובאים לאישור ועדת חוץ וביטחון.


מדובר בסוג של רפורמה, שהיא בעצם מבטאת גם את הרגישות וגם את החשיבות באיזון של האינטרסים הביטחוניים-לאומיים לבין היכולת שלנו בסופו של דבר לאפשר לתת ליצואנים במדינת ישראל לייצא את מה שהם נדרשים לייצא ולחזק באופן הזה את התעשייה הביטחונית.


הרפורמה כוללת הקלות נרחבות שנוגעות בעולם של הבלתי מסווג, עבודה שמסוכמת בסדרת תקנות, בה דנו במשך חודשים ארוכים עם התעשיות הביטחוניות, עם יצואנים קטנים, בינוניים וגדולים, עם מערכת הביטחון, עם כל הגופים שמשיקים למערכת הביטחון, משרד הכלכלה, משרד החוץ וכל הגורמים הרלוונטיים.


להלן תקנות שהוכנו לדיון וממתינים לאישור בוועדה:

  1. עדכון צו ציוד לחימה: במקום רשימה ישראלית הצו משתנה לאימוץ הרשימה האנגלית של המשטר, בו תוספות ושינויים המותאמים לישראל. במהלך זה יוסרו מצו ציוד הלחימה בעיקר פריטים של מערכות חלליות וציוד קריאוגני לשימושים אזרחיים.
  2. תקנות פטור מרישיון שיווק. מרחיב התרחישים של הפטורים כמו הדגמות, תערוכות.
  3. תקנות פטור מרישיון ייצוא. מרחיב התרחישים של הפטורים כמו הדגמות, תערוכות.
  4. תקנות לתיקון מענה אלקטרוני. יאפשר לאפ"י להשיב או לאשר במערכת אלקטרונית, במקום החובה להשיב לפניות במכתב רשום.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה