כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל יהלומים, אבני-חן ותכשיטים מודיע על הארכת זמן להגשת עיצובים לתחרות "מתנגן לו תכשיט"

 
 
הודעה לעיתונות
 
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
 
 

 
 
 
חדש
עיצוב תכשיטים

לאור פניות יצרנים ומעצבי תכשיטים, מנהל היהלומים אבני-חן ותכשיטים במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע בזאת על הארכת זמן של שבועיים להגשת המועמדות לתחרות. המועד הסופי להגשה עד ליום 25.09.2016.

 

את העיצובים ניתן להגיש פיזית למשרדנו או בדואר רשום בהתאם למפורט בתקנון.

התאריכים ישתנו בהתאם ויעודכנו באתר משרד הכלכלה והתעשייה.

 

יתר תנאי התחרות נותרו ללא שינוי.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה