כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

אתר אינטרנט חדש בנושא תעשיית היהלומים, אבני-חן ותכשיטים

 
 
הודעה לעיתונות
12/11/2014 00:00
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
 
 

 
 
 
חדש
אתר חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
כחלק מהמאמץ לשיפור השירות והנגשת המידע עבור האזרח עלה לאויר אתר אינטרנט חדש ועדכני בנושא תעשיית היהלומים אבני-חן ותכשיטים.

 כתובתו של האתר החדש: economy.gov.il/Diamonds

באתר המחודש ניתן למצוא בין השאר: