כלים ומאגרי מידע

 
     
 

דחיית מועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע לפי הוראת מנכ"ל 4.28

 
 
הודעה לעיתונות
02/06/2016 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
מרכז ההשקעות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע לפי הוראת מנכ"ל 4.28 -מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלויות בעסקים בישראל.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה