כלים ומאגרי מידע

 
     
 

עודכנה הוראת מנכ"ל 4.5 - "סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי"

 
 
הודעה לעיתונות
08/05/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
לוגו הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​עודכנה הוראת מנכ"ל 4.5 - "סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי".

ההוראה עוסקת במסלול משותף למרכז ההשקעות, רשות הגז הטבעי והמשרד להגנת הסביבה שמטרתו החלפת דלקים יקרים בגז טבעי נוכח התועלות הכלכליות והסביבתיות שבצריכת גז טבעי.

עיקרי העדכון מפורטים בתמצית הוראת המנכ"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה