כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

עדכון הוראת מנכ"ל 9.4: תקצוב אבטחה במעונות היום המוכרים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה

 
 
הודעה לעיתונות
02/03/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

עודכנה הוראת מנכ"ל 9.4: תקצוב אבטחה במעונות היום המוכרים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה.

העדכון כולל הארכה נוספת של תקופת תקצוב שירותי האבטחה במעונות היום המוכרים והמפוקחים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה ובעלי סמל מעון.​

 

לצפייה בתקציר ולהורדת ההוראה המלאה

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה