כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הנחיה מעודכנת לשדרוג מעליות מבוקרות

 
 
הודעה לעיתונות
05/02/2017 00:00
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 
 

 
 
 
חדש
מעלית

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

בהמשך להחלטת ועדת השרים לרגולציה, ולעבודת מטה משלימה שהתקיימה במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מובאת בזאת הנחייתה המעודכנת של מפקחת העבודה הראשית לעניין שדרוג מעליות מבוקרות, לפיה יש להתקין בכל המעליות המבוקרות מערכת לניטור בלמים. ההנחייה אושרה על ידי ח"כ חיים כץ, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

הנחיה לשדרוג מעליות מבוקרות מסוג VVVF, ACVV

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה