כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מרכז ההשקעות מודיע על תיקון טעות קולמוס בהוראת מנכ"ל 4.28

 
 
הודעה לעיתונות
14/08/2016 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

מרכז ההשקעות מודיע על תיקון טעות קולמוס בהוראת מנכ"ל 4.28: מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות  בעסקים בישראל.

בתאריך 23/03/2016 פורסמה הוראת מנכ"ל 4.28: "מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל", ונמצא כי נפלו בה טעויות קולמוס בסעיפים 7.2.3.5 ובסעיף 7.2.3.4 להוראה - במקום 20 נקודות צריך להיות 15 נקודות.

 

לפיכך, מובא לידיעת הציבור כי בוצע תיקון של הסעיפים, התואם לניקוד שמופיע בכותרת הסעיפים.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה