כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

המכס הודיע על דחית תקופת הסובלנות להצהרות היצואן שאינו חייב פיקוח יצוא

 
 
הודעה לעיתונות
27/03/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
יצוא

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​לידיעת היצואנים בתחומי המוצרים הלא מסורתיים, המכס הודיע ב תחילת 2017 על הארכה של תקופת הסובלנות לעניין נוהל תצהיר יצואן.


על פי "נוהל תצהיר יצואן", על היצואנים למלא תצהיר, שמהווה חלק ממסמכי המשלוח, שמוצריהם אינם נכללים ברשימות הפיקוח השונות, כולל פיקוח על יצוא דו- שימושי של משרד הכלכלה.


למען הסר ספק, על היצואן מוטלת החובה להתעדכן בתיקוני החקיקה בתחום ו/או לבדוק את הרשימות המעודכנות מול הרשויות המוסמכות.במהלך תקופת הסובלנות שהוארכה, על סוכני המכס להמשיך לקבל את טופס תצהיר היצואן, מהיצואן, בטרם יתחיל תהליך היצוא.


במהלך תקופה זו ימשיכו עובדי יחידות היצוא להתריע בפני סוכני מכס/יצואנים על כשלים שיתגלעו ביישום הוראת הנוהל "טופס תצהיר יצואן" מבלי לנקוט באמצעים.הודעה על מועד יישום ההוראה בפועל תפורסם בנפרד, לאחר תיאום עם הרשויות המוסמכות.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה