כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

טיוטה להערות הציבור - תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי)

 
 
הודעה לעיתונות
26/02/2017 00:00
לשכה משפטית, מינהל תקינה
 
 

 
 
 
חדש
טיוטה להערות הציבור

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
מתפרסמת בזאת להערות הציבור טיוטת תקנות בעניין הפחתת סכומי עיצומים כספיים לעניין פקודת היבוא והיצוא.

הערות על הטיוטה ניתן לשלוח עד לא יאוחר מיום 6.3.2017.
את ההערות ניתן להעביר לעו"ד סיגל מרד-אברג'ל בכתובת המייל: Sigal.Mered-Abargel@Economy.gov.il  
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה