כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הארכת מועד הגשת תכנית מאושרת גרמושקה והיתר בניה- נוהל תקצוב - מסלול תכנון

 
 
הודעה לעיתונות
31/05/2015 00:00
לשכת המנכ"ל, האגף למעונות יום ומשפחתונים
 
 

 
 
 
חדש
לוגו לשכת המנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה