כלים ומאגרי מידע

 
     
 

פורסם מסמך שאלות ותשובות להוראת מנכ"ל 4.48

 
 
הודעה לעיתונות
30/10/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
לוגו הרשות להשקעות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם מסמך תשובות לגבי הוראת מנכ"ל מספר 4.48, שבו ניתן למצוא הבהרות לגבי ההוראה.
 
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה