כלים ומאגרי מידע

 
     
 

פורסם דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2016

 
 
הודעה לעיתונות
25/01/2017 00:00
דוברות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו משרד הכלכלה והתעשייה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

הממונה על חופש המידע במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם את דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2016.

 

הדו"ח כולל את סיכום הפניות שהגיעו על פי חוק חופש המידע - אופן המענה על הבקשה, עילות דחייה של בקשות שנדחו, זמן הטיפול בבקשה וסכומי האגרות ששולמו.

 

דו"ח הממונה אשר מפורסם מידי שנה,  הוא נדבך נוסף בקשר עם ציבור, אזרחי המדינה, המהווה צעד חשוב לקידום השקיפות והנגשת מידע לציבור.

 

למידע נוסף בנושא חופש המידע במשרד הכלכלה והתעשייה

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה