כלים ומאגרי מידע

 
     
 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בשדרות ויישובי עוטף עזה

 
 
הודעה לעיתונות
20/02/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
גיוס עובדים

​מעסיקים ומעסיקות יקרים - מעוניינים לקלוט עובדים? הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה 5 מיליון ש"ח לקליטת עובדים חדשים בשדרות ויישובי עוטף עזה, לפי הוראת מנכ"ל 4.17 (מסלולים ב' ו-ד' בלבד).

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​קלטתם עובדים חדשים החל מ-1.7.16 העונים להגדרות המופיעות במסלולי הסיוע בהוראת המנכ"ל?
ייתכן ותהיו זכאים לסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה!


הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה יוצאת בהקצאה תחרותית במסלולי הסיוע הבאים:

  • מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף עזה (מסלול ב')
  • מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום (מסלול ד')

 

הכללים המלאים מופיעים בהוראת מנכ"ל 4.17 (בדגש על מסלולים ב' ו-ד' בלבד!) מיום 3.7.16 באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.
המועד הקובע להגדרה של "עובד חדש" ולהגדרה של "משרות בסיס" לפי הוראת מנכ"ל הינו 1.7.16. הסיוע יינתן לתקופה שלא תפחת מ- 30 חודשים.


יש לכם שאלות בעניין ההוראה ונספחיה?
הנכם מוזמנים לשלוח שאלות לרשות להשקעות לדואר אלקטרוני EmploymentDis@economy.gov.il לא יאוחר מיום 20.4.17 בשעה 16:00 בלבד.
אנא ציינו לגבי כל שאלה את הסעיף בהוראת המנכ"ל או בנספחים אליו היא מתייחסת.

התשובות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה החל מיום 4.5.17 מהשעה 16:00 ואילך.
מועד ההגשה האחרון: עד ליום 15.5.17 ועד לשעה 24:00.

רוצים לשמוע עוד?

​בשבועות הקרובים יתקיים כנס הסברה, במטרה לספק הסבר כללי על המסלול. הנוכחות במסגרת הכנס אינה חובה אך מומלצת לבעלי חברות או נציגיהם. מועד הכנס ומיקומו מתפרסם באתר משרד הכלכלה - מענקים והטבות לפיתוח התעשייה, ובעמוד משרד הכלכלה והתעשייה בפייסבוק.

אופן הגשת הבקשה

​לשם הקלה על מגישי הבקשות הרישום הינו מקוון בלבד. המעוניינים להגיש ישלחו את טופס מילוי הפרטים – המופיע גם הוא באתר (נספח 1 לנוהל) - לכתובת yazamim@inbal.co.il לשם קבלת פרטי התחברות למערכת המקוונת ומילוי "הבקשה המורחבת". לאחר קבלת שם משתמש וסיסמא תתאפשר הגשה מקוונת דרך המערכת.
מבקש הסיוע ישלח את טופס הבקשה המקוונת, כשהוא מלא, חתום וסרוק, בצירוף הנספחים הנדרשים על פי ההוראה.

יודגש - לא ניתן יהיה להגיש את הבקשה באופן ידני.

כללי

​בחירת הזוכים לקבלת הסיוע נעשית על ידי ועדה בדרך של הקצאה תחרותית.
התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל, נספחיה ונהליה - יגבר נוסח הוראת המנכ"ל, נספחיה ונהליה.

על כל שינוי בתנאי מסלול הסיוע או המועדים המפורטים בו, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.

אין במודעה זו משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי.
בקשות אשר הוגשו באיחור תפסלנה על הסף. ועדת ההקצאה רשאית לפסול בקשות לא מלאות, אשר בעת הגשתן לא יכללו את הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים, או לדרוש להשלים את המסמכים החסרים, וזאת, בהתאם לשיקול דעתה.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה