כלים ומאגרי מידע

 
     
 

נפתחה הקצאה במסלול סיוע להגברת התחרות בתחום המזון ללא גלוטן

 
 
הודעה לעיתונות
05/03/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
מזון ללא גלוטן

​מעוניינים/ות להיכנס לתחום ייצור המזון ללא גלוטן? כבר מייצרים?

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, בשיתוף עם משרד האוצר, מסייעת להגברת התחרות בתחום המזון ללא גלוטן, ומקצה עד 7.5 מיליון ש"ח!

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​הכללים המלאים בהוראת מנכ"ל 4.37 באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.
שאלות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני בכתובת: iic@economy.gov.il לא יאוחר מיום 30.3.2017 בשעה 9:00. התשובות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה - חדשות החל מיום 6.4.2017 מהשעה 17:00.


המועד האחרון להגשת בקשות: 17.5.2017 עד לשעה 12:00.


ביום 23.3.2017 בין השעות 13:00 עד 15:00, יתקיים כנס הסברה על המסלול. יש לאשר השתתפות בדואר אלקטרוני: iic@economy.gov.il


אופן הגשת הבקשה מפורט ב"נוהל מסלול לעידוד התחרות בשוק המזון ללא גלוטן".
אין במודעה זו משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי.

 

למידע נוסף על המסלול

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה