כלים ומאגרי מידע

 
     
 

שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים

 
 
הודעה לעיתונות
28/07/2015 00:00
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
 

ועדת המחירים המשותפת למשרד החקלאות, משרד הכלכלה ומשרד האוצר הפועלת מתוקף חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, התקשרה עם משרד רו"ח אברמזון יורם ושות' לצורך בחינת עלויות המקטע הקמעונאי של מוצרי המזון שבפיקוח מחירים. 
ועדת המחירים פונה לציבור הרחב ומבקשת לקבל התייחסויות בנוגע לדו"ח (להלן - הדו"ח), ובייחוד ביחס לנושאים הבאים:

הנת​ונים בדו"ח ביחס למרוו​ח הקמעונאי המוצע למוצרי המזון שבפיקוח מחירים ("מחיר מוצע" בלוח 2 בדו"ח).
  1. סל הצמדות המחירים של המרווח הקמעונאי של המוצרים השונים המופיעות בדו"ח (לוח 12).
  2. האפשרות כי המרווח הקמעונאי שיאומץ יהיה המרווח המקסימלי אותו יוכלו הקמעונאים לגבות עבור מכירה של מוצר בפיקוח מחירים (כלומר, באם הקמעונאי ירכוש את המוצר במחיר נמוך מהמחיר המפוקח לקמעונאי אזי פער זה יתגלגל באופן מלא למחיר לצרכן).
  3. בהתאם לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (חוק המזון), עלות הסדרנות (לוח 4) תהיה חלק מהמרווח הקמעונאי ובהתאם לכך תופחת מהתמורה ליצרן.


על המעוניינים בשליחת הערות לדו"ח, להגיש מכתב תמציתי שאורכו לא יעלה על 5 עמודים עד ליום 17.08.2015 בשעה 12:00, לתיבת הדוא"ל: vadat.hamehirim@mof.gov.il
טוען המעוניין להשמיע את עמדתו גם בע"פ יבקש זאת בפנייתו המנומקת בכתב כולל הסבר מדוע עליו לטעון גם בע"פ. הוועדה תוכל לשקול הזמנתו בהתאם לצורך.
בברכה,

 

אלון אטקין
יו"ר ועדת המחירים

אורי צוק בר
המפקח על המחירים 
במשרד החקלאות

דוד שטיינמץ
המפקח על המחירים במשרד הכלכלה

 

 להלן קישור לאתר וועדת המחירים הבינמשרדית במשרד האוצר לצורך עיון בדו"ח: 

http://mof.gov.il/Committees/Pages/PricesCommittee.aspx

  

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה