כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

אזהרה בדבר אוגרים למערכות לחימום  מים שלא עומדים תקן רשמי

 
 
הודעה לעיתונות
18/08/2015 00:00
מינהל תקינה
 
 

 
 
 
חדש
מינהל תקינה

​הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מזהיר את ציבור הצרכנים וכן את המשווקים והמתקינים אוגרים למערכות לחימום מים שלא לרכוש ולא להתקין אוגרים למערכות אשר אינם מתאימים לתקנים הרשמיים החלים עליהם ושלא יוצרו בהתאם להוראות התקנים כאמור.

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​מפקחי מינהל תקינה משרד הכלכלה ערכו לאחרונה ביקורות אצל עוסקים בשיווק והתקנה של מערכות לחימום מים וכן ניטלו אוגרי מים של מערכות כאמור לשם בדיקת התאמתם לתקנים רשמיים החלים עליהם.

 

אוגרים שניטלו מסומנים כלהלן:

  • "נורקו" (NORCO)
  • "הרמתיק" (HERMETIC)
  •  "הוט" (HOT)

 

לפי ממצאי בדיקה שנתקבלו ממכון התקנים האוגרים שניטלו לא מתאימים לדרישות תקנים רשמיים החלים עליהם ונמצאו בהם ליקויים בטיחותיים אשר עלולים בהסתברות גבוהה לפגוע בבטיחותם של המשתמשים.


עוד מבקש הממונה להדגיש, כי האוגרים שניטלו מיוצרים ללא השגחת מכון התקנים ויצרניהם לא קיבלו היתרים ממכון התקנים לסמנם בתו תקן כפי שנדרש בחוק התקנים התשי"ג-1953.


משרד הכלכלה מטפל בתיקי אכיפה שנפתחו בעקבות הממצאים ובהתאם לסמכויות לפי חוק התקנים.

למידע בדבר תקנים שחלים על מערכות לחימום מים יש לפנות אל ספריית מכון התקנים או לספריית מינהל תקינה במשרד הכלכלה. מידע כללי בעניין תקינה מפורסם באתר האינטרנט של מינהל תקינה במשרד הכלכלה.

 

כמו כן ניתן לפנות למינהל תקינה בטלפון 02-6662295/03-7347500  או בפקס 03-7347641/02-6662943.

                                                                                        
איגור דוסקלוביץ
                                                                הממונה על התקינה
 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה