כלים ומאגרי מידע

 
     
 

נפתחה הקצאה בתכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע

 
 
הודעה לעיתונות
27/02/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
הייטק

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה 5 מיליון ש"ח לקליטת עובדים ועובדות חדשים לפי הוראת מנכ"ל 4.20 -תכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע.

 

במטרה לסייע בהגברת שילוב סטודנטים וסטודנטיות ואקדמאים ערבים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים, הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע, גיבשה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה מסלול סיוע לשילוב מתמחים בתעשייה זו.

הסיוע ניתן בשיטה של "כל הקודם זוכה" (FIFO) ועד לגמר התקציב.
תקציב בהקצאה זו: 5 מיליון ש"ח.
מימון בשיעור ממוצע של 35% מעלות השכר של המתמחים (עד לתקרת הסיוע הקבועה בהוראת המנכ"ל).
הכללים המלאים מופיעים בהוראת מנכ"ל 4.20 מיום 15.9.16 באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.​

רוצים לשמוע עוד?

​פרטים מלאים על המסלול ועל כנס הסברה בנושא מפורסמים באתר משרד הכלכלה - מסלולי תעסוקה ובפייסבוק.
המועד האחרון להגשת בקשות: 30.6.17 בשעה 24:00 או עד גמר התקציב, לפי המוקדם מבניהם.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה