כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הגברת האכיפה בנושא פיקוח על יצוא טובין דו - שימושיים

 
 
הודעה לעיתונות
13/12/2016 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
תמונה: הגברת אכיפה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​בתחילת 2016, מינהל המכס פירסם מסמך הנחייה בעניין טיפול בטובין המפוקחים תחת צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), התשס"ו-2006. צעד זה מהווה עליית שלב נוספת בכיוון ברור – הגברת האכיפה של דיני הפיקוח על היצוא הביטחוני הדו שימושי.
 
מדובר במסמך הנחיה, העוסק באופן הזנת פרטי רישיון היצוא ובשליפת היצוא לטובין המיוצאים במסגרת הצו, שהינם טובין דו-שימושיים המפוקחים על פי הצו על ידי הרשות המוסמכת, היא מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה והתעשייה.
 
במסגרת יצוא טובין דו-שימושיים שכאלה יש להצטייד ברישיון יצוא.

כדי לקבוע האם טובין מסוימים נתונים לפיקוח, אם לאו, יש לבחון בעיון את רשימות הפיקוח המופיעות באתר המשרד.

הבקשה לרישיון מתבצעת באופן ממוחשב באתר משרד הכלכלה באמצעות מערכת מסלול. מינהל המכס מבהיר כי על היצואן להצטייד ברישיון יצוא בטרם ביצוע היצוא, ויש להעבירו לסוכן המכס לצורך הזנת פרטי הרישיון בשליפת היצוא.
 
מסמך ההנחיות של מינהל המכס כולל מספר הוראות טכניות לסוכני המכס בעניין שליפת היצוא (מספר השדה, שם השדה, ערך הזנה ובדיקה בעניין התאמת הרישיון לנתונים המוזנים בשליפת היצוא).
 
במסמך הנחיות מינהל המכס שפורסם לקהילת היצואנים ועמילי המכס, הובהר כי חלה חובת דיווח מקוונת למערכות המכס על יצוא טובין הכלולים ברשימות הפיקוח. החל משנת 2016 יינקטו אמצעים בגין הפרות.

במהלך שנת העבודה 2015 הוציא המינהל כ-470 רשיונות יצוא בערך של כ-300 מיליון דולר ארה"ב. מספר זה מהווה גידול של כ-50% לעומת נתוני שנת 2014.

חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני התשס"ז-2007, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מטרתם להביא להסדרת הפיקוח על יצוא ביטחוני מטעמי ביטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.
 
כמו כן הודיע עמירם הלוי, מנהל תחום פיקוח על יצוא דו שימושי במשרד הכלכלה, שהחל מ-1 לינואר עודכנו רשימות הפיקוח על היצוא הדו שימושי במשטר ווסנאר, באתר משרד הכלכלה והתעשייה. 
 
מעבר להגברת האכיפה מצד מינהל המכס, גם הפרקליטות נוקטת באמצעים פליליים כנגד העבריינים בתחום הפיקוח על היצוא הביטחוני והחלה להגיש כתבי אישום בגין עבירות אלו. מדובר בעבירות שבגינן עלול לשאת הנאשם עונשי מאסר כבדים וכן קנסות כספיים גבוהים.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה